Scroll Top

XXVII. Közgyűlés

Összefoglaló

2017. május 12-én Dunaújvárosban tartotta az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület XXVII. éves rendes közgyűlését. A közgyűlést megelőzően a tagok és vendégek Visy Zsolt alelnök, a Régészeti műemlékhelyek szakbizottság elnökének vezetésével rövid séta keretében megtekintették a Dunaújváros Öreghegyen található Római Kőtárat és Romkertet, valamint a Római Fürdőt – Intercisa település régészeti ásatásai nyomán előkerült római kori emlékeit.

A séta után a Polgármesteri Hivatal Dísztermében a levezető elnök, Fejérdy Tamás, valamint Vargáné Dr. Sürü Renáta, Dunaújváros jegyzője és Szabó Imre városfejlesztési igazgató, városi főépítész köszöntötték a megjelenteket.

A közgyűlés 1 perces néma felállással emlékezett meg az elmúlt közgyűlés óta elhunyt kollegáiról, tagjairól, kitüntetettjeiről: Faragó Jánosról, Kalmár Péterről, dr. Kubinszky Mihályról, Tóth Kálmánról és Turányi Erzsébetről.

A napirend szerint ezután került sor az elnöki, és a szakbizottsági beszámolókat ismertető főtitkári beszámolókra, ehhez kapcsolódóan a jelenlévő szakbizottsági elnökök rövid szakmai összefoglalóira, ezt követően pedig a pénzügyi helyzetről az ellenőrző bizottság elnöke adott tájékoztatást.

A beszámolókat, valamint a 2016-os közhasznúsági beszámolót a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.

A közgyűlésen ünnepélyes keretek között került kihirdetésre a 2016-os Möller István emlékérem kitüntetettje. Laudálást Tahi-Tóth Ilona, az Emlékérem Bizottság tagja tartotta.

A Möller emlékbizottság döntése alapján az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága a Möller István Emlékérmet Schönerné Pusztai Ilona építészeti nívódíjas, Ybl Miklós díjas, a Magyar Műemlékvédelemért emlékplakettel elismert építésznek, a műemlék helyreállítások területén végzett sokoldalú, és magas színvonalú tervezési, kutatási, oktatási, publikációs tevékenységért ítélte oda.

A magyar műemlékvédelem már eltávozott nagy alakjainak emléket állító ICOMOS Műemlékvédelmi Panteon 2017-ben három újabb jeles taggal bővült.

Ádám Iván, Cser István és Hajnóczi Gyula munkásságáról, és életútjáról Veöreös András tartott megemlékezést.

Cser István emléklapját felesége, Cserné Sütő Brigitta, Hajnóczi Gyula emléklapját fia, Hajnóczi Péter vette át. Ádám Iván prelátus, veszprémi kanonok emléklapját egyéb elfoglaltsága miatt nem tudta átvenni dr. Márfi Gyula veszprémi érsek, az alkalomra küldött köszöntését és üzenetét Fejérdy Tamás olvasta fel.

A közgyűlés végén, Fejérdy Tamás javaslatára, a közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság tiszteletbeli tagjává választotta C. Harrach Erzsébetet, aki azt pályáját felidéző rövid beszéddel köszönte meg.

A közgyűlést követő ebéd után, Szabó Imre városi főépítész vezetésével rövid városnézésre – tematikus sétára, majd azt követően Visy Zsolt vezetésével az INTERCISA Múzeum megtekintésére került sor.

Ennek folytatásaként, a dunaújvárosi helyszínhez kapcsolódó témákkal került megrendezése a közgyűléseinket követő szokásos délutáni szakmai konferencia.

Az egyik téma Intercisa, azaz a hely római kori előzménye, és tágabb értelemben a készülő világörökségi felterjesztéshez, a Római Birodalom Határai – Ripa Pannonica szakaszával foglalkozott, a másik pedig „a szocialista realizmus és a szocialista modern” építészet emlékeivel, az európai trendekhez kapcsolódott.

A Dunaújvárosi helyszín köré szervezett szakmai program a közgyűlést megelőzően Intercisa romterület megtekintésével kezdődött. Ekkor a résztvevők Visy Zsolt szakavatott vezetése mellett ismerkedhettek meg a feltárt maradványokkal – a helyszíni sétát a délutáni programban az Intercisa Múzeum kapcsolódó emlékanyagának megtekintése, majd a konferencián további képekkel illusztrált szakmai előadás egészített ki, szintén Visy Zsolt miniszteri biztos előadásában.

A második témakör körbejárása szintén helyszíni sétával kezdődött, Szabó Imre városfejlesztési igazgató, városi főépítész vezetésével került sor a városközpont tematikus bejárására, az ötvenes évek műemléki épületeinek a megtekintésére, amihez délutáni előadásában Dunaújváros építészeti emlékeit mutatta be Bemutatójában szó volt a város területén található történeti építészeti emlékekről, és a XX. század második felének értékes épületeiről egyaránt. Főépítész úr külön kiemelte a műemléki védettség alatt álló szocreál épületeket.

A témához kapcsolódóan további előadások hangzottak el:

Prakfalvi Endre A szocreál Magyarországon című előadásával a társadalom bemutatásán keresztül a korszak általános hazai építészeti jellegzetességeire hívta fel a figyelmet.

Veöreös András A szocreál és a szocmodern építészet emlékeinek védelme címmel tartott előadást, melyben a XX. század második felében épült épületek védelmének nehézségeit elemezte a védendő épületek kiválasztásától kezdve a védettség társadalmi beágyazottságának kérdéséig.

Kuslits Tibor A szocreál Dunaújvárosban című prezentációjában beszélt a város kialakulásának körülményeiről, a városszerkezetről, az épületeken megjelenő különböző építészeti stílusokról és az eredeti városszövet-, valamint az épületek erodálódásáról.

Program:

MEGHÍVÓ

 

Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság

XXVII. Közgyűlését

  1. május 12-én 09:00 órára összehívom.

Helyszín: Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1. C épület.

Határozatképtelenség esetén a Közgyűlés új időpontja:

2017.május 12-én 09:30 óra, helyszín: Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1. C épület,

amely a résztvevők létszámától függetlenül az eredeti közgyűlés alább szereplő napirendi pontjaiban határozatképes.

Felhívom Tisztelt Tagtársaink figyelmét, hogy szavazataikat meghatalmazott útján is leadhatják!

Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság

XXVII. Közgyűlésének napirendje:

  1. Köszöntők
  2. Elnök és főtitkár beszámolója
  3. Az Ellenőrző Bizottság 2016-os pénzügyi évvel kapcsolatos jelentése
  4. Az Egyesület közhasznú jelentésének elfogadása
  5. Tájékoztatás az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület jelenéről és lehetőségeiről
  6. Möller István Emlékérem átadása
  7. Műemlékvédelmi Panteon: megemlékezés a műemlékvédelem jeles képviselőiről
  8. Egyéb

12.15 – 13.15 Ebéd

Az ICOMOS MNB Egyesület évi rendes közgyűléséhez minden alkalommal szakmai program is társul. 2017-ben – a helyszínhez is illeszkedően – két időszerű témával foglalkozik ez a tanácskozás:

„Intercisa”, azaz a hely római kori előzménye, és tágabb értelemben a készülő világörökségi felterjesztéshez, a Római Birodalom Határai – Ripa Pannonica szakaszhoz kapcsolódik az egyik téma,

a másik pedig „a szocialista realizmus és a szocialista modern” építészet emlékeivel kapcsolatos, az európai trendekhez kapcsolódó témakör. (Ahogyan például Lengyelországban már Nova Huta értékelése megtörtént, és nemzetközi világörökségi sorozat-jelölés lehetősége is felmerült).

 

Délutáni szakmai programtervezet:

 

13.20-14.20    Tematikus séta Dunaújvárosban,

Szabó Imre városfejlesztési igazgató, városi főépítész vezetésével

14.20-14.50    INTERCISA Múzeum megtekintése

15.00-15.20    Visy Zsolt:                   „Intercisa”

15.20-15.40    Prakfalvi Endre:         A szocreál Magyarországon

15.40-16.00    Veöreös András:         A szocreál és a szocmodern építészet emlékeinek

védelme

16.00-16.20    Szabó Imre:                Dunaújváros építészeti emlékei

16.20-16.50    Kuslits Tibor:             A szocreál Dunaújvárosban

16.50-17.00    Zárszó


A rendezvényt támogatói:

Nemzeti Kulturális Alap

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Kapcsolódó bejegyzések
Clear Filters

Az ICOMOS MNBE 2024-ben június 30-a és július 4-e között, a tolna megyei Murgán rendezi meg az 54. Román András Műemlékvédelmi Nyári Egyetemet….

XXXIV. Közgyűlés

MEGHÍVÓ Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság XXXIV. Közgyűlését 2024. május 17-én 10:00 órára összehívom, Helyszín: ICOMOS Titkárság 1113 Budapest, Daróczi…

A színvonalas építészet a jövő műemlékeinek forrása. A szakszerű műemlékvédelemben, a felügyeletben – helyreállításban – gondozásban az építőművészek meghatározó szerepet vállalnak.