Scroll Top

Az ICOMOS-ról

Mi az ICOMOS?

Az ICOMOS 1965-ben létrehozott civil szakmai szervezet, amelynek szerepe meghatározó a világ műemlékvédelmében. Az ICOMOS által kidolgozott irányelveket a legtöbb ország átülteti saját műemlékvédelmi gyakorlatába. A nemzetközi fórumon is tevékenyen dolgozó tagok saját országukban nemzeti bizottságokat alkotnak. Feladatuk a nemzetközi és hazai műemlékvédelmi elvek összhangjának megteremtése. Szakembereket delegál a nemzetközi szakbizottságokba és saját problémái megoldására nemzetközi szakembereket igényelhet. Az UNESCO 1972-es Világörökség Egyezménye alapján a párizsi titkársággal működő UNESCO Világörökség Bizottság állandó műemlékvédelmi – kulturális örökségvédelmi szakértő intézménye.
Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága a nemzetközi szervezet egyik legnagyobb taglétszámú, befolyásos tagszervezete. Tagjai a magyar műemlékvédelem meghatározó szakemberei. Építészek, régészek, művészettörténészek, kertépítészek, restaurátorok, történészek, vegyészek, geológusok, statikusok és a műemlékvédelemhez kapcsolódó minden más szakág képviselői vesznek részt munkájában. Az ICOMOS nemzetközi szakbizottságai munkájában folyamatosan részt vesznek az ICOMOS MNB által delegált tagok. Az európai ügyekért felelős alelnököt a magyar ICOMOS adta Fejérdy Tamást személyében, aki 2005-től 2008-ig töltötte be ezt a tisztséget. Az ICOMOS MNB számos tagja kapta meg az ICOMOS Tiszteletbeli tagja (Honorary Member of ICOMOS) megtisztelő címet.
Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság célja, hogy a magyar műemlékvédelem is elfoglalhassa a hazai kultúrában az őt megillető helyet. Ennek érdekében az ismeretterjesztés, a szakértés, a publikációk, a megfelelő állásfoglalások kialakítása egyre nagyobb szerepet kell, hogy kapjanak a szervezet életében. Az egész világon megfigyelhető változások miatt itthon is egyre fontosabbá válik értékeink szakszerű védelme. Nemzetközi fórumokon pedig megfelelő súllyal kell felvonultatni. eredményeinket. Számos épített környezeti, kulturális örökségi értékünk még ma is kihasználatlan, feltáratlan, más esetekben a gondatlanság, az átgondolatlan fejlesztések miatt kerülhetnek különös veszélybe.
Az ICOMOS MNB számára kiemelten fontos olyan együttműködők és támogatók felkutatása, akik azonosulni tudnak a műemlékvédelem célkitűzéseivel és helyzetükből adódóan lehetőségük van szakmai és pénzügyi támogatás nyújtására is.

 

Egyesületünk

AZ ICOMOS MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG

Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága a nemzetközi szervezet egyik legnagyobb és legbefolyásosabb tagszervezete. Tagjai a magyar műemlékvédelem meghatározó szakemberei. A Magyar Nemzeti Bizottság is létrehozta azokat a nemzetközi szakbizottságokhoz kapcsolódó szakbizottságait, amelyeket hazánk műemlékvédelmi sajátosságai megkívánnak, így jelenleg 12 különböző szakbizottság működik.

A Magyar Nemzeti Bizottság 300 fős taglétszámával az egyik legnagyobb tagszervezet. Az ICOMOS működése a hazai civil szerveződéseken belül, eddig végzett szakmai munkája alapján nélkülözhetetlenné vált. Dercsényi Dezső, Horler Miklós, Entz Géza, Gerő László a magyar műemlékvédelem kimagasló alakjai szervezték meg Magyarországon a szervezetet. 1972-ben a Magyarországon szervezett III. nemzetközi közgyűlés után emelkedett nemzetközi rangra a magyar műemlékvédelem tudományos és gyakorlati módszertana. A 90-es években Román Andrást a nemzetközi szervezet alelnökévé választották, mindig több nemzetközi szakbizottsági elnököt, alelnököt adott a magyar szervezet.

Jelenleg is meghatározó szerepet játszanak a magyar szakemberek a nemzetközi szervezetben. 2005-ben Fejérdy Tamást választották a szervezet európai ügyekért felelős alelnökévé. 2004-ben Magyarország rendezhette a Velencei Karta 40 éves évfordulójára szervezett nagyszabású nemzetközi konferenciát. A Velencei Karta a műemlékvédelmi felújítás és restaurálás világszerte érvényes alapelveit foglalja magában. 2006-ban az európai ICOMOS elnökök Pécsett tartották éves ülésüket. A párizsi Világörökség Központ szakértőinket rendszeresen felkérik nemzetközi szakértői munkacsoportokban való részvételre. (Graz, Kazany, Baku, Mostar,…)

Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság adta ki a Karták Könyvét, amit több egyetemen tankönyvként használnak. Ez az első összefoglaló mű, ahol megismerhető az eddig kiadott összes műemlékvédelemmel kapcsolatos nemzetközi karta, ajánlás, hazai törvény. Több állásfoglalást adott ki az ICOMOS meghatározó hazai műemlékvédelmi kérdésekben: dunai rakpart szélesítése, kisvárosi főterek fejlesztése, győri Frigyes-laktanya átalakítása, stb.

A televízióban szervezett 12 részes műemlékvédelmi szakmai sorozatunk, majd a 10 részes hazánk műemlékeit bemutató sorozatunk a nagyközönségnek mutatta be a műemlékvédelem összetettségét és sokoldalúságát. Az ICOMOS minden évben a Műemlékvédelmi Világnap (április 18.) alkalmából kiadja az ICOMOS műemlékvédelmi díját a legkiválóbb helyreállítás elismerésére, valamint a negatív tevékenységekre való figyelemfelhívás céljából a műemlékvédelmi Citromdíjat. Folyamatos munkát jelent világörökségeink monitoring tevékenysége is. Minden évben megrendezzük a Román András Műemlékvédelmi Nyári Egyetemet (Egri Nyári Egyetem). E posztgraduális, nemzetközi kurzust a szakemberek egységes szemléletének kialakítása érdekében tartjuk.

Célok

A Bizottságnak az a célja, hogy

  • országos és nemzetközi szinten előmozdítsa a műemlékek és történeti együttesek megőrzését, védelmét, felhasználását, értékeik érvényre juttatását.
  • Országos szinten a Bizottság kidolgozza és végrehajtja saját tevékenységi programját, az ICOMOS céljaival és törekvéseivel összhangban.
  • végrehajtja az ICOMOS közgyűlése határozatait, megvalósítja a Konzultatív és Végrehajtó Bizottságok programjavaslatait.
  • elősegíti a műemlékek és történeti együttesek védelmére vonatkozó nemzetközileg elfogadott elvek és módszerek érvényesítését, valamint az azok továbbfejlesztésére és alkalmazására vonatkozó nemzeti és nemzetközi véleménycseréket.

A Bizottságot az ICOMOS egyéni, jogi, pártoló és tiszteletbeli tagjainak összessége alkotja.

 

Történelmi háttér

A Műemlékek és Műemléki Együttesek Nemzetközi Tanácsát (ICOMOS-International Council on Monuments and Sites) 1965-ben Varsóban alapították, egy évvel a Műemlékek és Műemléki Együttesek Konzerválásáról és Restaurálásáról szóló Karta, ismertebb nevén a Velencei Karta aláírása után.

Az ICOMOS olyan nemzetközi, nem kormányzati szervezet, amely munkájával a műemlékvédelemmel kapcsolatos elméleti, módszertani és tudományos-technológiai kérdések ismertté tételét, a műemlékek és építészeti együttesek védelmét segíti elõ.

Kapcsolódó bejegyzések
Clear Filters

Az ICOMOS MNBE 2024-ben június 30-a és július 4-e között, a tolna megyei Murgán rendezi meg az 54. Román András Műemlékvédelmi Nyári Egyetemet….

XXXIV. Közgyűlés

MEGHÍVÓ Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság XXXIV. Közgyűlését 2024. május 17-én 10:00 órára összehívom, Helyszín: ICOMOS Titkárság 1113 Budapest, Daróczi…

A színvonalas építészet a jövő műemlékeinek forrása. A szakszerű műemlékvédelemben, a felügyeletben – helyreállításban – gondozásban az építőművészek meghatározó szerepet vállalnak.