Scroll Top

XXI. Békési Népi Építészeti Tanácskozás

A több mint három évtizedes múltra visszatekintő Békési Népi Építészeti Tanácskozás mára a falvaink épített örökségének megőrzéséért küzdő szakemberek és civil szervezetek talán legnagyobb, de mindenképpen a legnépszerűbb szakmai fórumává nőtte ki magát.

A megrendezés egykori, két évenkénti ciklusa 2010-ben helyreállt, ennek megfelelően tehát 2018-ban ismét konferencia-szervezésre, a XXI. tanácskozásra kerül sor, melyet „Sokszínű védelem” munkacímmel hirdettük meg.

A konferencián a falusi épített örökség sokszínűségét kívánjuk bemutatni, de teret kívánunk adni a védelem mai lehetőségeinek felvázolásához, az új törekvésekhez és a népi építészet

oktatásban betöltött szerepének fontosságát szeretnénk kiemelni. Reményeink szerint a tanácskozás előadásai közelebb viszik a szakmai és a laikus közönséget népi építészetünk teljesebb megismeréséhez. Foglalkozni szeretnénk aktualitásokkal: a Településképi Arculati Kézikönyvekkel, a Műemléki Értékleltárakkal, azok jelentőségével és tanulságaival.

Az első konferencianap nyitóelőadásait a Békési Tanácskozások témáira való felkészülésnek szenteljük. Ezt követően a tematikához kapcsolódó, összegző előadások kapnak helyet.

Délutáni blokkunkban előadásokat hallhatunk a sokszínűségről, különböző tájegységek népi építészetéről, különböző népek sajátosságairól, valamint a tradicionális faluképben jelentkező középületekről – azokra gyakorolt népi építészeti hatásokról.

Az első konferencia napunk szakmai programja díjátadással és kiállítás megnyitókkal zárul. Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottságának Népi Építészeti Szakbizottsága elismerésben kívánja részesíteni azokat a hagyományos népi építészeti emlékeket, melyeknek a jelen kor igényeit kielégítő használata műemléki értékeik megőrzése mellett kiemelkedően jól valósult meg. A korábban lebonyolított pályázatunk nyerteseinek díjátadó ünnepségét a díjazott épületekről készített tablókból álló kiállítás megnyitása követi.

A második konferencianapon szakmai kirándulást tervezünk. A nagyváradi székhelyű Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társasággal közösen szervezett XVII. Békési Tanácskozás előkészítésekor határoztuk el, hogy 2010-től kezdve a konferenciák tanulmányútjai során megismertetjük résztvevőinket a Partium és a Bánság történeti, építészeti, néprajzi értékekben gazdag, színes, soknemzetiségű, sajnos a magyarországi szakemberek előtt alig ismert településeivel, tájaival. Eddig az Érmellék vidékét (2010), a Temesi Bánság Temesvártól északra eső területét (2012), majd a Fehér-Körös völgye, Arad Hegyalja és Arad műemlékeit ismertük meg, a Maros bal partjának érintésével (2014). A XX. tanácskozás tanulmányútján, a Fekete-Körös menti települések műemlékeinek, az ott lakó nemzetiségek népi építészeti, népművészeti értékeit ismertük meg. Idei tanulmányutunkat a Sebes-Kőrös völgyének szenteljük.

A Tanácskozás harmadik napján az előadások utolsó tömbjében folytatjuk a sokszínű falusi építészet bemutatását regionális kitekintéssel.

Korábbi Tanácskozásainknak megfelelően 2018-ban is teret kívánunk szentelni a szakmai eszmecserék, a fő téma mellett fórumok beépítésével lehetőséget adunk a nézetek megbeszélésére is. Ezen túl rövid előadási lehetőséget adunk műemlék helyreállítások jó gyakorlatait bemutatók számára.

A program itt tölthető le.

A jelentkezési lap itt tölthető le.

Kapcsolódó bejegyzések
Clear Filters

Az ICOMOS MNBE 2024-ben június 30-a és július 4-e között, a tolna megyei Murgán rendezi meg az 54. Román András Műemlékvédelmi Nyári Egyetemet….

XXXIV. Közgyűlés

MEGHÍVÓ Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság XXXIV. Közgyűlését 2024. május 17-én 10:00 órára összehívom, Helyszín: ICOMOS Titkárság 1113 Budapest, Daróczi…

A színvonalas építészet a jövő műemlékeinek forrása. A szakszerű műemlékvédelemben, a felügyeletben – helyreállításban – gondozásban az építőművészek meghatározó szerepet vállalnak.