Scroll Top

Tiltakozás a budapesti világörökségi területen megjelenő felhőkarcolók ellen

Tiltakozás a budapesti világörökségi területen megjelenő felhőkarcolók ellen

A közelmúltban, a sajtóban napvilágot látott hírek szerint, a budapesti történeti területeit magába foglaló világörökségi területen belül a pesti belváros kerülhet veszélybe. A védett pesti városszerkezet – bizonyos római kori előzmények, és a meghatározó középkori alapvetés után – a ma jellemző historikus (főleg 19-20. századi) beépítésével a budapesti világörökségi terület különösen fontos része.

A városvezetés eddig nagyrészt meg tudta őrizni ennek a területnek a legfőbb értékeit. A most előrevetített, láthatóan értékvédelmi korlátok nélküli, rosszul értelmezett ingatlanfejlesztés felhőkarcoló építését kezdeményezi – egyebek között – a pesti Belvárosba, a Szervita térre.

Az ICOMOS MNB a szándék első megfogalmazásáról értesülve azonnal kötelességének tartja felhívni figyelmet arra, hogy védett területen és városképében megjelenő minden felhőkarcoló, vagy akár csak a történeti városkép harmóniáját „szétfeszítő” új épület beépítése a világörökségi értéket súlyosan veszélyezteti, amely akár az adott helyszínnek a Világörökségi-listáról való törlését eredményezheti. A Világörökség Bizottság legutóbb Bécs, Köln, Drezda világörökségi területeivel kapcsolatosan előirányzott hasonló „fejlesztések” miatt fontolgatta e helyszínek törlését, amelyet az érintettek egyedül a projektek leállításával tudtak elkerülni. Az UNESCO Világörökség Központ kezdeményezése nyomán éppen az ilyen esetek tanulságai alapján, és újabbak megelőzésére, fogadta el 2005-ben hivatalos iránymutatásként is a „Bécsi Memorandumot”, amely egyebek között világossá teszi:

„ … Élő történeti városok, különösen pedig a világörökségi városok olyan városrendezési és –kezelési politikát igényelnek, ami a megőrzést kulcskérdésnek tartja. Ennek az eljárásnak a során a történeti város hitelessége és integritása nem lehet kompromisszum tárgya…”,

továbbá, hogy

„… Alapvető elvként kell elfogadni, hogy a terveknek s azok részleteinek illeszkedniük kell a történeti szövet és építészet sajátos típusaihoz… Különösen ügyelni kell arra, hogy a kortárs építészet fejlődése egészítse ki a történeti városkép értékeit és maradjon meg azon határok között, ami még nem sérti a város történeti jellegét…”

Közös kötelességünk épített környezetünk kiemelkedő értékeinek védelme, amelynek egyik legfontosabb eszközeként az ICOMOS MNB továbbra is a védett területen az új beépítések és hozzáépítések magassági korlátozását tartalmazó szabályok fenntartását, az új épületek esetében az illeszkedési kötelezettség előírását tartja. Az ICOMOS MNB felhívja a város vezetőinek a figyelmét arra, hogy a kialakult beépítési magasságon túllépő minden beépítés károsan befolyásolja a városképet, ezért el kell kerülni.

Az ICOMOS MNB tudatában van annak, hogy a történeti városok élő és ezért szükségképpen változó részei örökségünknek. Nem a változások, nem a kortárs építészet ellen szól tehát, hanem azok káros hatásainak elkerülését szorgalmazza – összhangban a „Bécsi Memorandum” ajánlásaival:

„…A történeti városképek hatásos kezelése a térbeli, funkcionális és a tervezéssel összefüggő értékek folyamatos védelmét és felhasználását teszi szükségessé. Ebben a tekintetben jelentsen külön hangsúlyt a kortárs építészetnek a hagyományos városképpel való harmonizálása.”

„…A városfejlesztés gazdasági szempontjait a távlati örökségvédelem céljaihoz kell kötni.”

„…A történeti jellegű épületek és szabad területek, valamint a kortárs építészeti alkotások jelentősen hozzájárulnak a város értékeihez, hiszen a városi karaktert fejezik ki. A kortárs építészet jelentősen növelheti a város versenyképességét a lakosság, a turisták és a tőke körében egyaránt. A történeti és a kortárs építészet a helyi közösségek vagyonát alkotja, ami egyaránt szolgálja az oktatást, a szabadidő eltöltését, az idegenforgalmat, a javak piaci értékének biztonságát.”

Annak érdekében emeljük fel szavunkat, hogy a budapesti világörökségi helyszín ne váljon a következő veszélyeztetett európai helyszínné, éppen ellenkezőleg: értékmegőrző fejlesztéseivel mutasson jó példát!

Budapest, szeptember 05.

az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága*

* Az UNESCO partnereként működő nemzetközi műemlékvédelmi szervezet, az ICOMOS az 1972-es, úgynevezett „Világörökségi Egyezmény” végrehajtásában illetékes Világörökség Bizottság állandó,hivatalos műemlékvédelmi szakértő testülete. A világ legtöbb országában az ICOMOS nemzeti bizottságok egyik kiemelkedő feladata éppen az adott ország világörökségi területei állapotának szakmai ellenőrzése. Ezzel összefüggésben a nemzeti bizottságok fontos kötelessége az is, hogy észrevételeikkel, állásfoglalásaikkal segítsék a világörökségi területek értékeinek a megőrzését.

Kapcsolódó bejegyzések
Clear Filters

Az ICOMOS MNBE 2024-ben június 30-a és július 4-e között, a tolna megyei Murgán rendezi meg az 54. Román András Műemlékvédelmi Nyári Egyetemet….

XXXIV. Közgyűlés

MEGHÍVÓ Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság XXXIV. Közgyűlését 2024. május 17-én 10:00 órára összehívom, Helyszín: ICOMOS Titkárság 1113 Budapest, Daróczi…

A színvonalas építészet a jövő műemlékeinek forrása. A szakszerű műemlékvédelemben, a felügyeletben – helyreállításban – gondozásban az építőművészek meghatározó szerepet vállalnak.