Scroll Top

Román András Műemlékvédelmi Nyári Egyetem 2015

Beszámoló a 45. Román András Műemlékvédelmi Nyári Egyetemről
2015. június 25. – július 1.

MŰEMLÉKEK HELYREÁLLÍTÁSA – MIT? MIÉRT? HOGYAN?

Levezető elnök: Máté Zsolt
A szakmai program felelőse: Kovács Erzsébet

A tudományos program ezúttal is a szokásos koncepciót követte. Nagytekintélyű hazai és külföldi szakemberek előadásai tették lehetővé a hallgatók számára, hogy az elméleti és a fogalmi kérdések tisztázása/bemutatása felöl közelítve megértsék a műemlék helyreállítások ok-okozati összefüggéseit, alapproblémáit, feladatait és megoldásait. 

A nyári egyetem programja a hagyományokhoz híven 2015-ben is biztosította az előadásokat követő nyílt  és közvetlen szakmai eszmecsere lehetőségét, valamint a témához kapcsolódó  látókör-szélesítő tanulmányutak arányos ritmusát,  feltételeit.

A nyári egyetem helyszíne ezúttal is a Noszvaj melletti Síkfőkút volt. A tizennyolc 40-45 perces előadás előadóit és az egri workshop témavezetőit is beszámítva hét európai országból összesen ötvennyolc regisztrált résztvevőt regisztráltunk. 

Az elméleti előadásokat követően a feladatok sokszínűségét nemzetközi kitekintéssel hat előadás mutatta be épülettípusonként. A  helyreállítások ok-okozati összefüggéseit, a társszakmák  szerepét és módszereit kiváló előadások elemezték  a történeti város,  az épület- és tartószerkezetek, valamint az alkalmazott művészetek szempontjából. Összesen hat hazai és határon túli esettanulmánnyal ismerkedhettek meg a hallgatók. Az esettanulmányok  a gyulafehérvári és nagyszebeni város  rehabilitációtól a budapesti Kodály Körönd lakóházaiig napjaink helyreállításainak nagy érdeklődést és sokszor vitát is kiváltó folyamatába nyertek betekintést. A nyári egyetem hallgatói a hazai helyzet mellett  megismerkedhettek a műemlék helyreállítások nemzetközi elméletével és a helyreállítási feladatok és megoldások más európai országokban szokásos hátterével, módszereivel.

Ezúttal sem maradt el a hallgatók fóruma. A fórum előadóit az előzetesen jelentkezők közül az általuk megadott témák alapján választottuk ki. A nagysikerű, estébe nyúló programot számos hozzászólás és kérdés kísérte. Összesen 10 kiselőadás, hazai, romániai és szlovákiai példák sora bővítette a tapasztalatokat. 

Az egész napos regionális tanulmányút  meglátogatott helyszínei (Diósgyőr, Kisnána, Sirok) nem csak a nyári egyetem témájának voltak tanulságos  illusztrációi, hanem kiváló előtanulmánynak bizonyultak a nagysikerű egri workshophoz is. 

Egerben ugyanis ezúttal interaktív workshop keretében vitathatták meg a résztvevők az Egri Vár tervezett rekonstrukciójának kérdéseit..  A workshopon részt vettek a múzeum képviselői és a projekt tervező építészei is. A rendezvényt nem csak a hallgatók, hanem a tervezéssel megbízott építészek is nagyon hasznosnak ítélték meg. 

A 45. Román András Műemlékvédelmi Nyári Egyetemen hiánytalanul megvalósított hatnapos programja során az egyetemi követelményeknek megfelelően tizennyolc 40-45 perces úgynevezett nagy előadás (tizennégy hazai és négy külföldi) hangzott el.  A programot úgy állítottuk össze, hogy az előadások után a hallgatók feltehessék kérdéseiket, mód nyíljon hozzászólásokra és adott esetben vitákra is. Örvendetes, hogy a résztvevők éltek is a lehetőséggel és minden előadás után szép számmal akadtak hozzászólók.  

A nyári egyetem témaválasztását és annak feldolgozását ebben az évben is – több mint négy évtizedes történetéhez méltó módon – a problémaérzékenység és a naprakész frissesség jellemezte. A nyári egyetem az építészeti és műemlék helyreállításokban közreműködő szakemberek mellett az élethosszig való tanulás keretében a széles értelemben vett érdekeltek: a döntéshozók, tulajdonosok, önkormányzati és oktatási szakemberek egyedülálló itthon és külföldön is elismert továbbképzési lehetősége. A nyári egyetem résztvevői a szakmai paletta szinte minden területét reprezentálták ebben az évben is. A nyári egyetem mintegy harmincöt fős hallgatósága és előadói öt európai országból érkeztek. 

A MÉK akkreditációs bizottsága ebben az évben napi 1,5 pontot összesen 9 pontot ítélt a továbbképzésben résztvevő szakembereknek. Változatlanul élnek a hazai és a külföldi egyetemekkel (Leuveni Raymond le Maire Intézet) és a régió országaiban működő örökségvédelmi intézményekkel és civil szervezetekkel kialakított kapcsolataink. Pályázat és az illetékes tanszékek javaslata alapján fogadtuk a BME, a Corvinus Egyetem és az ELTE összesen négy phd hallgatóját, valamint két szakközépiskolai műszaki tanár és a Forster Központ egy fiatal munkatársa nyert Román András ösztöndíjjal kedvezményes részvételt.

A nyári egyetem szakmai programjának kidolgozója, szervezője és lebonyolítója az ICOMOS MNB képviseletében Kovács Erzsébet, elnöke Máté Zsolt építész, az MTA Köztestületének tagja volt. A tanfolyam technikai lebonyolítását ebben az évben is a TIT Bugát Pál Egyesülete vállalta magára.

Dr. Kovács Erzsébet 
építész, műemlékvédelmi szakmérnök

Kapcsolódó bejegyzések
Clear Filters

Az ICOMOS MNBE 2024-ben június 30-a és július 4-e között, a tolna megyei Murgán rendezi meg az 54. Román András Műemlékvédelmi Nyári Egyetemet….

XXXIV. Közgyűlés

MEGHÍVÓ Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság XXXIV. Közgyűlését 2024. május 17-én 10:00 órára összehívom, Helyszín: ICOMOS Titkárság 1113 Budapest, Daróczi…

A színvonalas építészet a jövő műemlékeinek forrása. A szakszerű műemlékvédelemben, a felügyeletben – helyreállításban – gondozásban az építőművészek meghatározó szerepet vállalnak.