Scroll Top

2019

ÚJ LEHETŐSÉGEK ÉS MÓDSZEREK A MŰEMLÉKEKBEN REJLŐ ÉRTÉKEK HELYREÁLLÍTÁSÁRA

Beszámoló a 49. Román András Műemlékvédelmi Nyári Egyetemről

  1. június 27. – július 3.

Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága egyik legfontosabb feladatának tekinti a szakemberek továbbképzését, naprakész ismereteik bővítését. E feladat megvalósítását szolgálta az idén immár 49-ik alkalommal megrendezett Román András Műemlékvédelmi Nyári Egyetem, amely itthon és külföldön  széles körben  ismert és  elismert szakmai továbbképzés és nemzetközi fórum a műemlékekkel foglalkozó szakemberek számára és egyedülálló jelentőséggel bír nemcsak a hazai, hanem nemzetközi műemlékvédelemben is.

Ebben az évben a műemlékekben rejlő érték megőrzésének komplex, sokszereplős feladatait a változások elemzéséből kiindulva, a legújabb tudományos eredményekre támaszkodva taglaltuk. Széleskörű nemzetközi kitekintéssel mutattuk be az értékek feltárásának új módszereit, a megőrzés elméleti hátterét, napjaink tudományos, technikai eredményein nyugvó gyakorlati feladatait. Elemeztük a társadalmi és gazdasági igények folyamatos változásának hatásait,  a kihívásokat, valamint az érdekeltek együttműködését szolgáló módszereket, eszközöket is. A megoldások megismerését hazai és külföldi esettanulmányok sora segítette. A témaköröket történeti és társadalmi környezetbe ágyazva mutattuk be. A műemlékekben rejlő értékek értő, szakszerű megőrzésének céljait és megoldásait,  kreatív hasznosításuk   feladatait  kiváló hazai és külföldi előadók közreműködése  biztosította.

 A nyári egyetem programjának nemzetközi dimenzióját fejezi ki, hogy az előadók hazánk és a régiónk országai mellett, Hollandiától Izraelig és Lengyelországig hét országot képviseltek.

A nagytekintélyű hazai és külföldi szakemberek előadásai és közreműködése lehetővé tette a hallgatók számára, hogy megismerjék az örökség immanens értékeinek megőrzésével összefüggő feladatokat és kihívásokat. A tudományos program elméleti és a fogalmi kérdések tisztázása/bemutatása felöl közelítve segítette az örökségi értékek megőrzésével összefüggő gyakorlati feladatok és megoldások elemzését megértését.  A program biztosította az előadásokat követő nyílt és közvetlen szakmai eszmecsere lehetőségét, valamint a témához kapcsolódó látókör-szélesítő tanulmányutak arányos ritmusának feltételeit is

Összesen tizenkilenc 40-45 perces előadás hangzott el. Ezek között volt elméleti, egy-egy szakterület helyzetének elemzését szolgáló összefoglaló előadás és a gyakorlatot bemutató esettanulmány is. A programot a témához kapcsolódó példák megismerését szolgáló egész napos és egy egri félnapos egri tanulmányi kirándulás egészítette ki és tette teljessé. A meglátogatott helyszíneket a témával foglalkozó szakemberek mutatták be, adott esetekben az önkormányzatok és intézmények együttműködésével és segítségével

Örvendetes, hogy az utóbbi időben egyre gyakrabban előfordul, hogy különösen a külföldi előadók saját témájuk bemutatása után és mellett hallgatókként is velünk maradva aktív részvételükkel segítik a nyári egyetemi műhelymunkát az adott téma minél szélesebb körű megvitatását

Ezúttal sem maradt el a hallgatók fóruma. A fórum előadóit az előzetesen jelentkezők közül az általuk megadott témák alapján választottuk ki. A nagysikerű, estébe nyúló programot számos hozzászólás és kérdés kísérte. Összesen tíz kiselőadás – hazai, holland, romániai, példák sora bővítette a tapasztalatokat.

A 49. Román András Műemlékvédelmi Nyári Egyetemen hiánytalanul megvalósított hatnapos programja során az egyetemi követelményeknek megfelelően tizenkilenc 40-45 perces úgynevezett nagy előadás (tizenegy hazai, hét külföldi és egy közös) hangzott el. A programot úgy állítottuk össze, hogy az előadások után a hallgatók feltehessék kérdéseiket, mód nyíljon hozzászólásokra és adott esetben vitákra is. Örvendetes, hogy a résztvevők éltek is a lehetőséggel és minden előadás után szép számmal akadtak hozzászólók.

A nyári egyetem a műemlék helyreállításokban közreműködő szakemberek számára az élethosszig való tanulás keretében nyújt egyedülálló itthon és külföldön is elismert továbbképzési lehetőséget.

A résztvevők a szakmai paletta szinte minden területét reprezentálták. A nyári egyetem hallgatói hét országból érkeztek.

A nyári egyetemen a méltó helyszínt biztosító noszvaji Nomád Hotelben változó létszámban összesen hatvan szakember (hallgató és előadó)vett részt. A tanulmányi utak során az egyes helyszíneken összesen további tíz kolléga segítette a nyári egyetem programjának sikeres megvalósítását.

A MÉK akkreditációs bizottsága ebben az évben 9,5 pontot ítélt a továbbképzésben résztvevő szakembereknek. Változatlanul élnek a hazai és külföldi egyetemekkel, a régió országaiban működő örökségvédelmi intézményekkel és civil szervezetekkel kialakított kapcsolataink. Az illetékes tanszékek javaslata alapján fogadtuk a BME Építészettörténeti Tanszéke és a szakmérnöki képzés egy-egy arra érdemes hallgatóját, valamint a Képzőművészeti Egyetem egy frissen végzett restaurátorát. E mellett Román András ösztöndíjjal egy szakközépiskolai műszaki tanár is nyert kedvezményes részvételt. Új és nagy jelentőségű, hogy ebben az évben először a Magyar Építész Kamara Műemléki Tagozata támogatta egy frissen végzett építész részvételét a nyári egyetemen

A nyári egyetem szakmai programjának kidolgozója, szervezője és lebonyolítója az ICOMOS MNB képviseletében Kovács Erzsébet építész, műemlékvédelmi szakmérnök, elnöke Fejérdy Tamás az ICOMOS tiszteletbeli elnöke volt. A tanfolyam technikai lebonyolítását ebben az évben is az ICOMOS MNB titkársága és a TIT Bugát Pál Egyesülete vállalta magára.

A jubileumi ötvenedik nyári egyetem tervezett dátuma: 2020. június 25- július1. tervezett témája: Múlt és jövő!

 

A program itt tölthető le.

Kapcsolódó bejegyzések
Clear Filters

Az ICOMOS MNBE 2024-ben június 30-a és július 4-e között, a tolna megyei Murgán rendezi meg az 54. Román András Műemlékvédelmi Nyári Egyetemet….

XXXIV. Közgyűlés

MEGHÍVÓ Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság XXXIV. Közgyűlését 2024. május 17-én 10:00 órára összehívom, Helyszín: ICOMOS Titkárság 1113 Budapest, Daróczi…

A színvonalas építészet a jövő műemlékeinek forrása. A szakszerű műemlékvédelemben, a felügyeletben – helyreállításban – gondozásban az építőművészek meghatározó szerepet vállalnak.