Scroll Top

Pálos Frigyes Leó (1924–2019)

Pálos Frigyes Leó 1924. január 23-án született Kispesten. 1947-ben szentelték pappá Vácott.

Kezdetben hitoktató volt Pestújhelyen, majd Kecskeméten, és káplánként szolgált a Hatvan-Belvárosi plébánián, amit ismét hitoktatói tevékenység követett Cegléden, Hatvanban és Vácott. 1960-tól 1978-ig plébános volt Tereskén, majd 2004-ig Hatvan-Belvárosban.

1966-ban címzetes esperesi címet kapott, majd 1979-ben Szent Mihályról nevezett hatvani prépost lett, 1994-ben őrkanonokká nevezték ki. Ekkortól lett a váci Székesegyházi Kincstár és Egyházmegyei Gyűjtemény igazgatója, és 2005-től a Váci Egyházmegye Építési és Egyházművészeti Bizottságának elnöke is. Irányító szerepet töltött be a váci nagypréposti palotában kialakított új múzeumi központ létrehozásában, amely több mint tíz évig tartó helyreállítás után 1999-ben nyílt meg.

Már első állomáshelyén, Pestújhelyen hatott rá a plébániatemplom Lechner Jenő által tervezett egységes stílusa és minden részletre kiterjedő igényessége. Az egyházművészet iránt ifjúkorától érdeklődött, különösen az ötvöstárgyakkal szeretett foglalkozni. Később a fafaragás vált szenvedélyévé, aminek szép példái a jászapáti templomába faragott gyertyatartók és a hatvani templomba faragott hátlap a Pécsről származó padok hiányzó elemeként.

Hatvani szolgálata során ismerkedett meg Leszkovszky György festőművésszel, akivel életre szóló barátságot kötött. A művészettörténeti tanulmányok elvégzésére is tőle kapott biztatást. A művészettörténész diplomát 1972-ben szerezte meg.

A műemlékvédelem jeles szakembereivel az ötvenes évek közepén lépett kapcsolatba a hatvani templomba készítendő Szent Adalbert freskó kapcsán.

Az eldugott nógrádi faluba, Tereskére, politikai okokból került 1960-ban, mivel a békemozgalomban nem kívánt részt venni. Ide szívesen ment, mert már korábban felhívta figyelmét Entz Géza a templom középkori pasztofóriumára. Itt fedezte fel a templom középkori részleteit, amiből szakdolgozatát is írta, majd hosszú éveken keresztül a templom helyreállításán, középkori értékeinek bemutatásán fáradozott. Ennek eredményeként sikerült a Szent László falképciklust feltárni és restaurálni, de a legfontosabb álmát, a szentély középkori boltozatának visszaállítását már nem érte meg.

Fontos szerepet vállalt Egyházasdengeleg középkori templomának helyreállításában is, és éveken keresztül előmozdítója volt Hévízgyörk háborúban megsérült középkori templomának újjáépítésének. Kerekharaszton és Csörögön az új templom építésének előkészítésében és lebonyolításában szerzett elévülhetetlen érdemeket. Mindezeken kívül az Egyházmegye egész területén, sőt az ország más pontján is nagy hozzáértéssel irányította a templomok helyreállítását, művészi díszítését és új liturgikus terek kialakítását.

A váci nagypréposti palota teljes helyreállítását követően évenként tematikus kiállításokat rendezett, és oroszlánrésze volt az ehhez kapcsolódó tudományos konferenciák és kiadványok létrehozásában is. Hallatlan szervezőkészsége és széles ismertsége lehetővé tette, hogy a szakma legjobbjai adjanak elő évről évre. A váci egyházmegye múltját így kötötte össze az évszázadok során Vácot gazdagító személyek életével, többek között a két Althann, Migazzi, Esterházy Károly, Báthory Miklós nagyszerű tevékenységével, és egyes művészi korszakokkal, mint a barokkal és a szecesszióval.

Élete utolsó percéig a Váci Egyházmegye szolgálatát tekintette fő feladatának és átfogó tudásával, szakmai útmutatásaival az egyházmegye művészi emlékeinek fennmaradásán, helyreállításán és megújításán munkálkodott.

Számos kitüntetést kapott, valamint Vác, Hatvan és Tereske díszpolgári címet is adományozott neki.
A továbbiakban a Műemlékvédelmi Pantheon méltán hirdeti emlékét.

Műemlékvédelmi Pantheon, 2019

Kapcsolódó bejegyzések
Clear Filters

Az ICOMOS MNBE 2024-ben június 30-a és július 4-e között, a tolna megyei Murgán rendezi meg az 54. Román András Műemlékvédelmi Nyári Egyetemet….

XXXIV. Közgyűlés

MEGHÍVÓ Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság XXXIV. Közgyűlését 2024. május 17-én 10:00 órára összehívom, Helyszín: ICOMOS Titkárság 1113 Budapest, Daróczi…

A színvonalas építészet a jövő műemlékeinek forrása. A szakszerű műemlékvédelemben, a felügyeletben – helyreállításban – gondozásban az építőművészek meghatározó szerepet vállalnak.