Scroll Top

Örökség a jövőnek-jövő az örökségnek

Magyarország kulturális öröksége mással nem pótolható érték és erőforrás az egész társadalom számára. A benne rejlő lehetőségeket akkor lehet a legteljesebb mértékben kiaknázni (mégpedig úgy, hogy az egyben a kulturális örökségi értékek – műemlékek, régészeti örökség – méltó állapotban való fennmaradását, fenntarthatóságát is szolgálja) ha a társadalom, az egyének, valamint kisebb és nagyobb közösségeik támogató együttműködésére lehet számítani.

„Örökség a jövőnek – jövő az örökségnek”

Ezzel a címmel nyújtott be sikeres pályázatot az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület (partnereivel, az Artifex Kiadóval és a HAP Építészirodával) az NKA Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma által A magyar kulturális örökségvédelem ügyének, struktúrájának, aktuális helyzetének konstruktív újragondolását, a műemlékvédelem és a régészet társadalmi elfogadottságának megerősítését célzó eseménysorozat koncepciója megalkotásának, illetve az eseménysorozat előkészítésének, megszervezésének és megvalósításának támogatására kiírt pályázatra.
A program hozzá kíván járulni egyrészt a kulturális örökségvédelem eddigi eredményeinek, jelenlegi helyzetének, szervezeteinek, valamint jövőbeni céljainak ismertté tételéhez, másrészt a társadalom elvárásainak jobb megismeréséhez. Az eddig elért eredményeket, az NKA támogatásával megvalósult példaértékű műemlék-helyreállítási és –hasznosítási, illetve régészeti projektekből készült válogatást vándorkiállítás keretében viszi közel a helyi közösségekhez A kiállítás másik célja, hogy felhívja a figyelmet a helyi értékek védelmében rejlő lehetőségekre, a kulturális örökségvédelem közösségépítő és tudatformáló szerepére. A kiállításhoz kapcsolódó tematikus kis-konferenciákon minden egyes helyszínen lehetőséget kívánunk nyújtani tartalmas eszmecsere, nyílt párbeszéd, tapasztalatcsere lefolytatására – számítva a helyi szakmai- és civil társadalom minél szélesebb körű részvételére.
Ami a program keretében elhangzik majd, annak jelentős részét –  különösen a nyitó és a záró konferencia előadásait – online képzési formában is tartósan hozzáférhetővé tesszük a web2 közösségi hírportál alkalmazásával. A program keretében létrejövő digitális adatbázis – szakmai kontroll biztosítása mellett – kívülről is elérhetően használható és továbbépíthető, fejleszthető lesz.
A közel egy éves „program-folyam” egyszerre támaszkodik az ismeretterjesztés hagyományos eszközeire és alkalmaz innovatív megoldásokat, hozzáférhetőséget biztosítva ezzel a társadalom minden rétege, minden korosztálya számára a szükséges szemléletformálás, szemléletváltás érdekében. Tudatosan és célzatosan tájékoztatni, mi több, jó értelemben véve befolyásolni kívánjuk a társadalmat a kulturális örökségről, annak megőrzéséről-védelméről, integrált fejlesztési lehetőségeiről alkotott véleményében, elvárásainak és elkötelezettségének formálásában; hangsúlyosan bemutatva, hogy ez az örökség nem valami elkülönült része világunknak, hanem attól elválaszthatatlan, identitásunkat és az életünk minőségét meghatározó szerves közege és alkotóeleme. Másrészt e programok, hasonló célzatossággal és tudatossággal meghatározott nyitottságuknál fogva be kívánják fogadni a társadalom véleményét, elvárásait, amelyekkel az a kulturális örökség és annak megőrzését is szolgáló életteli „használata” felé fordul. A program-folyam segítséget nyújt ahhoz, hogy a helyi közösségek megismerjék a kulturális örökség számukra nyújtott lehetőségeit, ami a jelenleginél eredményesebb, fenntartható örökségvédelemhez szükséges szemléletváltáshoz vezethet.
A programsorozat akkor teljesítheti a kitűzött célját, ha az  a kulturális örökség védelmének és az attól elválaszthatatlan, az értékeken alapuló fenntartó és fenntartható fejlesztésének meghatározó mértékben megnövekedett társadalmi ismertséget és elismertséget, a kulturális örökséggel kapcsolatosan egyfajta átfogó, stratégiai jelentőségű konszenzust megalapozó koncepció megfogalmazását eredményezi.
A részletes program, annak egyes elemei fokozatosan kerül, kerülnek fel a honlapunkra (www.icomos.hu) és elérhető(k) lesz(nek) számos más elektronikus felületen is. Az egyes, eltérő helyszíneken és időpontokban megrendezésre kerülő rendezvényekre – megfelelő időzítéssel –  külön-külön is felhívjuk tagjaink, a szakemberek és a laikus érdeklődők, a szakmai intézmények és szervezetek, a civilek figyelmét.

A programsorozat helyszínei és témái itt tölthetőek le.

E nyitó konferencia előzetes programja és a regisztrációval kapcsolatos információk itt tölthetőek le.

Kapcsolódó bejegyzések
Clear Filters

Az ICOMOS MNBE 2024-ben június 30-a és július 4-e között, a tolna megyei Murgán rendezi meg az 54. Román András Műemlékvédelmi Nyári Egyetemet….

XXXIV. Közgyűlés

MEGHÍVÓ Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság XXXIV. Közgyűlését 2024. május 17-én 10:00 órára összehívom, Helyszín: ICOMOS Titkárság 1113 Budapest, Daróczi…

A színvonalas építészet a jövő műemlékeinek forrása. A szakszerű műemlékvédelemben, a felügyeletben – helyreállításban – gondozásban az építőművészek meghatározó szerepet vállalnak.