Scroll Top

KISS GYULA (1921 – 1986)

Vas megye szülöttje, Dr. Kiss Gyula, legendás hírű pedagógus, hazáját – családját – tanítványait minden körülmények között tisztelő ember volt.
Szombathelyen érettségizett, a Pázmány Péter Tudomány Egyetem Bölcsésztudományi karán magyar-német szakos középiskolai tanári oklevelet kapott. Ezt követően doktorált.
Először a Budapesti Evangélikus Gimnáziumban tanított. A II. világháború során francia hadifogságba került. Hazatérése után magyar szakosként a szombathelyi Kanizsai Orsolya Leánygimnáziumban (1948-49) tanított. Ezt követően a Vas és Veszprém Megyei Szabadművelődési Felügyelőségen dolgozott, majd a Gépipari Technikumban tanított. 1955-től Vas Megye Tanácsának művészeti főeladója volt, ahol munkakörébe tartozott a műemlékvédelem is.
1963-tól a Szombathelyre áthelyezett tanítóképző, majd a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola oktatója volt haláláig.
A felsorolt munkahelyein, minden feladatkörében kiemelten fontosnak tartotta a magyar történeti örökség ismereteinek elmélyítését tanárként és tanácsi köztisztviselőként egyaránt.
A történeti múlt vasmegyei emlékeivel már az Országos Műemléki Felügyelőség megalakulása előtt is foglalkozott, így például küzdött a kőszegi vár, a sárvári vár, a körmendi vár „felszabadításáért”, a népi épületekért (Szalafő, Velemér, stb.), hiszen mindeme objektumok akkori méltatlan használata veszélyeztette a megye történeti múltjának épületeit.
Az országban az elsők között szervezte meg Vas megyében a Hazafias Népfront keretében működő „Vasmegyei Műemléki Albizottságot”, és a civil szervezetként működő „Műemléki Figyelő Szolgálatot.” A hivatásuknál fogva műemlékvédelemmel foglalkozó szervezetek dolgozóin kívül számos más szakterület érdeklődő tagját is bevonta ebbe, a mai divatos szóval monitoringnak nevezhető tevékenységbe. A résztvállalók folyamatosan ellenőrizték a védett épületeket, a szemlén tapasztaltakról beszámoltak, a tulajdonosokat, a használókat tájékoztatták a műemlékvédelem feladatairól, lényegéről. A cél az volt, hogy ez az önkéntes csapat munkájával a szükséges felvilágosításokkal társadalmi hátteret biztosítson a műemlékvédelemhez. Vallotta, hogy a széles társadalom támogatása nélkül a legkitűnőbb szakmai és hivatali szervezet sem lesz képes eredményes munkát végezni.
Meggyőződéssel dolgozott a társadalmi háttér egész országra való kiszélesítésén.
A Berzsenyi Dániel Főiskolába kerülve mindent elkövetett az ifjúság hazaszeretetre való neveléséért és ebben a műemlékvédelem vezető szerepet játszott. Elérte, hogy beállíthassa a főiskolai tantervbe a választható műemlékvédelmi szakszemináriumot.
Országos szinten is a műemlékvédelem kiemelkedő személye volt. A gondolatai az ifjúság nevelésével, a társadalom mozgósításával, a közgondolkodás felemelésével és kulturáltabbá tételével foglalkoztak. Néha a napi műemléki feladatok elemzésével támasztotta alá mondanivalóját.
Irodalmi munkássága is kapcsolódott a történeti múlt feltárásához. A népművelésben fontos szerepet tulajdonított a műemlékvédelemnek. Ennek egyik bizonyítéka az 1969-ben megjelent „Honismeret és műemlékvédelem” című  Honismereti Útmutató volt, amely honismereti szakvezetőknek készült. 1983-ban megjelent a „Vasi Műemlékek” című könyv. Ebben a településekhez és épületekhez kapcsolódó művelődéstörténeti ismertetéseket Kiss Gyula írta.
Emberi nagyságát, szakmai tudását, lángoló hazaszeretetét, önzetlen, munkásságát csak az tudja felmérni, aki ismerte.

Kapcsolódó bejegyzések
Clear Filters

Az ICOMOS MNBE 2024-ben június 30-a és július 4-e között, a tolna megyei Murgán rendezi meg az 54. Román András Műemlékvédelmi Nyári Egyetemet….

XXXIV. Közgyűlés

MEGHÍVÓ Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság XXXIV. Közgyűlését 2024. május 17-én 10:00 órára összehívom, Helyszín: ICOMOS Titkárság 1113 Budapest, Daróczi…

A színvonalas építészet a jövő műemlékeinek forrása. A szakszerű műemlékvédelemben, a felügyeletben – helyreállításban – gondozásban az építőművészek meghatározó szerepet vállalnak.