Scroll Top

Jelenik Katalin (1955–2009)

A BME Építészmérnöki karának elvégzése után, 1979-ben a KÖZTI-be került, a legendás Dísz téri irodába, majd 1982-ben – az iroda felszámolása miatt – a PESTTERV-be ment át, ahol 1989-ig dolgozott. Ezt követően a MÉRMŰ Tervező Szövetkezetben, majd 1993-tól a saját alapítású TÉRTÁR Mérnöki Bt.-ben folytatta építésztervezői munkásságát. A nyolcvanas években műemlékvédelmi szakmérnöki diplomát szerzett (1986) és elvégezte a MÉSZ Mesteriskoláját is (1988).

1997 óta tagja volt a Magyar Építész Kamarának, 2003-ban a Műemléki Tagozat elnökségi tagjává választották meg. 2004-től ICOMOS tag is volt.

Az állami tervezőirodákban elsősorban középületek tervezésével, felújításával foglalkozott, s ennek kapcsán került mind szorosabb kapcsolatba a régi épületekkel is. Egyre inkább speciális területévé vált a műemlék épületek helyreállításával járó kutatás, valamint szakvélemények, hasznosítási koncepciótervek és felújítási tervek készítése.

A 80-as évek végétől mintegy félszáz építészeti terv készült irányításával. Többször más tervezőirodával és fiatal tervező kollégákkal is szívesen dolgozott együtt. A rendkívül színes tervezői pályafutása alatt kastélyok, kúriák, templomok, mauzóleumok, történeti lakóházak részletes megismerését és helyreállításuk megtervezését tartotta fő feladatának, de minden kisebb és átfogóbb tervezési munkát is nagy gondossággal végzett. Többek között elkészítette Dabas örökségvédelmi hatástanulmányát és a régi temető kegyeleti parkká alakítását, de a pesti városfal dokumentálását, emléktáblák elhelyezési tervét, vagy restaurátori kérdések előkészítését éppúgy elvégezte, mint alkalmanként családi házak tervezését is. Szerencsére több terv jó minőségben valósult meg, amihez a kivitelezések állandó figyelemmel kisérése is hozzájárult.

Több éves munka kötötte Vác és környékének egyházi épületeihez, melyekből kiemelkedik a Szeminárium teljes felújítása és a Székesegyház külső helyreállítása, továbbá nevéhez kötődik az előttük lévő dísztér új burkolata is. Dabason számos kúriával foglalkozott miután műemlékvédelmi szakmérnöki szakdolgozatában Dabas klasszicista kúriáit dolgozta fel. Több épület felújítási tervét készítette el a hollókői Ófaluban, bizonyságul az egyszerűbb épületek iránti szeretetének is. Közel egy évtizeden át tervezte a Kerepesi temetőben a Ganz-, a Batthyány- és a Deák-mauzóleumok jó minőségben megvalósult helyreállítását, viszont a rendkívül érdekes Schlick mauzóleum felújítási terve azóta se vált valóra. Különös gondossággal kezelte a turai Schossberger kastélyt, amihez másfél évtizedes tervezői kapcsolat fűzte, s nem rajta múlt, hogy a munka félbe maradt. Új tulajdonosai viszont már más szemlélettel nyúltak hozzá. Több éves tervezés kötötte a tóalmási Wahrmann-Andrássy kastélyhoz, amelynek teljes megújulását már nem érte meg. Társszerzője volt és sikeresen vitte végig a vajtai Pollack kastély helyreállítását és új funkcióval való megtöltését. Utolsó nagy munkáinak egyike volt az egykori Rendőrtiszti Főiskola részben elkészült homlokzatainak és tetőzetének helyreállítása. Élete utolsó napjáig foglalkozott az esztergomi volt Fürdőszálló és Gőzfürdő teljes helyreállításával és műemléki tervezésével, ami sajnos nem valósult meg.

Kitüntetést sosem kapott, azonban kollégái becsülték alaposságát. Derűs, mindenre figyelő tekintete, fanyar humora, rendkívül széles érdeklődése miatt sokan kedvelték. A művészetekben, az irodalomban és a zenében is otthonosan mozgott. A sok utazás, az ismeretlen tájak megismerése volt még a kedvtelése gyerekei nevelése mellett.

Az elkészült munkái magas igényességről tanúskodnak. A továbbiakban a Műemlékvédelmi Panteon is méltán hirdeti emlékét.

Műemlékvédelmi Panteon, 2020

Kapcsolódó bejegyzések
Clear Filters

Az ICOMOS MNBE 2024-ben június 30-a és július 4-e között, a tolna megyei Murgán rendezi meg az 54. Román András Műemlékvédelmi Nyári Egyetemet….

XXXIV. Közgyűlés

MEGHÍVÓ Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság XXXIV. Közgyűlését 2024. május 17-én 10:00 órára összehívom, Helyszín: ICOMOS Titkárság 1113 Budapest, Daróczi…

A színvonalas építészet a jövő műemlékeinek forrása. A szakszerű műemlékvédelemben, a felügyeletben – helyreállításban – gondozásban az építőművészek meghatározó szerepet vállalnak.