Scroll Top

Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság különvéleménye a Széllkapu megítéléséről

Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság különvéleménye

a Széllkapu megítéléséről

A Széllkapu nagyszabású programjában az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága nem látta a pályázat legáltalánosabb céljának teljesülését, azaz

„a meglévő örökségi és épített értékekre építő, azokat magas színvonalon bemutató és továbbfejlesztő megújulást!”

A kiírásban megfogalmazott további szempontoknak is ellentmond a pályamű, mert:

„− a történeti beépítés és a közterülethasználat összhangja, a történeti településszerkezeti összefüggések kontextusában 

− a településesztétikai követelmények magas színvonalú kielégítése, különös tekintettel a kulturális örökség és örökségi értékek vonzó integrációjára, a különféle meglévő és új elemek összhangjának, azok harmóniájának biztosítására 

− az épített örökség revitalizációjának lehetősége a közterület megújulásának segítségével 

− az értékőrző köztérfelújításban résztvevő partnerek jó együttműködése „

a Széllkapu esetében nem teljesült.

A program műemlékvédelmi szervezetek tiltakozása ellenére a meglévő helyszíni értékek teljes elbontásával   valósult meg, minden olyan helyi érték megsemmisült, ami település-, ipar-, hely- és építészettörténeti szempontból a helyszín történeti kontinuitását őrizhette volna.

Más szemlélettel, de hasonló tájépítészeti igényességgel a Széllkapu kiváló példa lehetett volna arra, amikor teljesen, vagy akár csak részlegesen megtartott történeti érték megújulva egy más koncepcióba tud beépülni úgy, hogy közben  az új programnak koncepcionálisan is javára szolgál!

Ezért a Széllkaput minden építészeti-, tájépítészeti értékének ellenre nem lehet a Köztérmegújítási Nívódíj céljának megfelelő módon példának állítani más, helyi értékkel rendelkező település közterének megújulásához.

Az ICOMOS MNB elismeri, hogy a műemlékvédelmi kérdéseken túl, más megítélés alapján lehet  dicséretes egy megújulás, de ennek végső megítélése nem a műemlékvédelmi szervezet feladata, és nem a kiírási célt szolgáló Köztérmegújítási (MUT-ICOMOS) Nívódíjnak az érdekkörébe tartozik. Vállalt feladatával és elveivel tökéletesen ellentétes programok megvalósulásának méltatásához az ICOMOS MNB a nevét nem adhatja!

Budapest, 2021. október hó.

ICOMOS MNB

Kapcsolódó bejegyzések
Clear Filters

Az ICOMOS MNBE 2024-ben június 30-a és július 4-e között, a tolna megyei Murgán rendezi meg az 54. Román András Műemlékvédelmi Nyári Egyetemet….

XXXIV. Közgyűlés

MEGHÍVÓ Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság XXXIV. Közgyűlését 2024. május 17-én 10:00 órára összehívom, Helyszín: ICOMOS Titkárság 1113 Budapest, Daróczi…

A színvonalas építészet a jövő műemlékeinek forrása. A szakszerű műemlékvédelemben, a felügyeletben – helyreállításban – gondozásban az építőművészek meghatározó szerepet vállalnak.