Scroll Top

Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság állásfoglalása az óbudai katonavárosban feltárt Mithraeumról

Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság állásfoglalása
az óbudai katonavárosban feltárt Mithraeumról

Az ICOMOS MNB nagy érdeklődéssel és elismeréssel fogadta az egyik legújabb jelentős régészeti eredményt, miszerint az óbudai Folyamőr utca 5 sz., az egykori Óbudai Szeszgyár területén épülő lakópark területén végzett előzetes feltárás során egy Mithraeum jelentős maradványait azonosították a szakemberek.

Az előkerült Mithras-szentélyt több szempontból is különleges jelentőségűnek kell tekinteni! A tribunus laticlavius legio-táborban lévő magánszentélye mellett ez az első ilyen szentély a katonavárosban; több oltár, így az egyedi Transitus-oltár is az eredeti helyén maradt meg! Bikakoponya, ólomvotív, háromlyukú mécses és egy kőtál töredéke in situ helyzetben utalnak az egykori kultikus cselekményre. Minden bizonnyal megmaradt a körbejárható kultuszszobor talapzata. Mindezek alapján egyértelmű, hogy ezt a vallás- és társadalomtörténeti szempontból kiemelkedő, nemzetközi jelentőségű építészettörténeti emléket meg kell őrizni! A megtartás és bemutatás mellett szól az is, hogy Aquincum katonavárosa, így az új Mithraeum is része a készülő római limes világörökségi felterjesztésnek. Már a várományosi helyszíneken is alapvető követelmény az értékek védelme, illetve a védelem tárgykörébe tartozó feltárt, újonnan megismert értékek megőrzése és megfelelő védelme is!

A helyszín az aquincumi katonaváros városiasan beépített, régészeti védettség alatt álló területén található. A helyszín adottságainak és értékeinek pontos megismerése előtt készült beruházási terv szerint megépülő ház teljes egészében elpusztítaná a szentélyt és környezetét.

Ismert, hogy a páratlan történeti értékkel gazdagodó rangos kulturális környezet mindenhol felértékeli a helyszínt, ami a vállalkozás módosított programjának szakszerű újragondolása esetén korábban nem is feltételezett – tudományos és idegenforgalmi szempontból egyaránt – rendkívüli lehetőséget is nyújthat.

Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága elengedhetetlennek tartja a kivételes vallástörténeti emlék szakszerű megőrzését! Ehhez szükséges a még ismeretlen részek feltárása, kibontása, illetve az érintett terület lehatárolása után, a beépítési terv olyan módosítása, hogy az tegye lehetővé a későbbiekben a páratlan értékű Mithraeum méltó bemutatását. Ennek megtörténtéig biztosítani szükséges a teljes leletegyüttes ideiglenes védelemmel való ellátását, megfelelő védőréteggel / védőszerkezettel való lefedését.

Több évszázadra visszatekintve látjuk, hogy Aquincum fokozatosan megismert értékeinek helyreállításával, bemutatásával egyre pontosabban, lépésről lépésre tehetők közkinccsé és érzékelhetővé ma élő fővárosunk ókori rétegződései. A katonaváros most megismert újabb jelentős értékének bemutatásával az ókori település rangja bontakozik ki, az ókori településszerkezet válik teljesebbé, amivel egyúttal Budapest jelentős történeti és kulturális múltja válik láthatóan gazdagabbá. Ennek a célnak az elérése érdekében az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága ezúton hívja fel minden érintett figyelmét és javasolja, hogy történeti múltunk értékeinek megmentése érdekében úgy alakítsák át a területet érintő tervezett programot, hogy az tegye lehetővé az ókori Aquincum e nagyszerű értékének a méltó bemutatását.

Budapest, 2024. január 31.

ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága

Kapcsolódó bejegyzések
Clear Filters

Az ICOMOS MNBE 2024-ben június 30-a és július 4-e között, a tolna megyei Murgán rendezi meg az 54. Román András Műemlékvédelmi Nyári Egyetemet….

XXXIV. Közgyűlés

MEGHÍVÓ Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság XXXIV. Közgyűlését 2024. május 17-én 10:00 órára összehívom, Helyszín: ICOMOS Titkárság 1113 Budapest, Daróczi…

A színvonalas építészet a jövő műemlékeinek forrása. A szakszerű műemlékvédelemben, a felügyeletben – helyreállításban – gondozásban az építőművészek meghatározó szerepet vállalnak.