Scroll Top

A kisvárosi főterek átalakításáról

Az ICOMOS nyilatkozata a kisvárosi főterek átalakításáról

Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága kiemelt feladatának tekinti, hogy nyomon kövesse a magyar és a nemzetközi műemlékvédelmi elvek, irányzatok elméleti és gyakorlati váltásait, valamint ezek alapján értékelje az új jelenségeket, és azokkal kapcsolatban kifejtse álláspontját. Ilyen jelenség napjainkban egyebek mellett a kisvárosi főterek átalakítása, amely a műemléki városkép értékeit veszélyezteti.

A műemléki környezet védelme ugyanolyan fontos, mint magának a műemléknek a védelme. Szerencsére több városunk megőrizte történelmi magját. Ezek védelmét a legtöbb esetben az önkormányzatok különösen fontosnak tartják. Ezzel van összefüggésben az, hogy egyre nagyobb figyelem terelődik a történeti városközpontok megújulására. Ennek a megújulásnak együtt kellene járnia a történeti térszerkezet, a térfalak teljes együttes helyreállításával is. A reprezentációs igények és a tervezők túláradó lelkesedése miatt azonban történeti városaink központjait, védett tereinket egyre több helyen fenyegeti veszély.

Kisvárosaink szinte egymással versengve kezdték főtereik erőteljes átalakítását. A város megújulása érdekében – sok helyen jó szándékkal – megkezdett munka városromboló folyamatokat indított el. A nagy múltú városi terek felújítása egyre inkább az adott városi terek jellegét megváltoztató reprezentációs igények kielégítését szolgálja! A túlburjánzó fantázia historikus vurstlivá alakítja barokk és más építészeti együtteseinket. Kétségtelen, hogy a történeti együttesnek a mai várost szolgálnia kell, de úgy, hogy az ne feledje hirdetni annak klasszikus értékeit. A hitelesség megkívánja, hogy egy történeti városi tér saját történeti értékén és saját rangján újuljon meg. Nem a mai kor alkalmazkodó funkcióinak megjelenése jelenti a veszélyt, hanem az, hogy sok esetben a hagyománytól és a történeti előzményektől független elemek közhelyszerű megjelenítése válik fő céllá – és nem a műemléki együttes megőrzése a helyreállítások meghatározó szempontja. A környezettől teljesen elütő természetellenes építőanyagok, az archaizáló szökőkutak, zenepavilonok, műromok, stb. idegenül hatnak. (lsd. Tokaj történeti központjának burkolat-parádéját, Debrecen főutcájának csak légi fotón és papíron jól mutató egymásba metsző körkörös formavilágát stb.).

Elgondolkodtató az a tendencia, hogy a sokszor jogos és már régóta várt térmegújítási program keretében, a terveket kidolgozó városi vezetés és a tervek készítésével megbízott szakmai csoportok elképzeléseiket különböző városi fórumokon tálalják és a jelenlévők egyetértésére hivatkozva ötleteiket elfogadottnak tekintik.

A hatalmas beruházás, a bonyolult és többlépcsős kivitelezés legyűr minden szakmai érvet – és a hatóságokat is megoldhatatlan feladat elé állítja. A munkák általában nemzetközi pénzforrásokra támaszkodva készülnek. A szoros határidők miatt előkészítetlen, de kényszerűségből elfogadott beadványokon gyakorlatilag változtatni nem lehet. Ilyenkor már a műemlékvédelem szakmai érveinek érvényesülésére, az elmélyült kutatásra alapozott, indokolt változtatásokra már szinte semmilyen esély nincs.

Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága kér minden önkormányzatot, hogy az ilyen nagy jelentőségű programok kidolgozására kellő figyelmet fordítson! A munkát gondos elemzés, előkészítés előzze meg, s ezek ne az elkészült koncepciók alátámasztására szolgáljanak. S amennyiben régészeti feltárás szükséges, az a lehetőségekhez mérten terjedjen ki az összefüggésekre, hiszen a többperiódusú egykori maradványok feltárására csak ilyen ritka alkalmakkor van lehetőség. Az eredmények és következtetések idő előtti kierőszakolásával bármily látványosnak tetsző eredmény felmutatása helyrehozhatatlan károkat okoz.

Jelenleg Vácon folynak hasonló munkák. Soha nem volt terepszinten állítanak helyre pontosan nem azonosított középkori romokat, a barokk tér védelmében barokk műemlék épületet is károsítva hatalmas középkori városkapu imitáció épül.

Az esztergomi Széchenyi tér is bővelkedik középkori előzményekben. Ott viszont a gondos ásatást követően csak részben megtalált romok visszatemetéséről született döntés és az egykori Szent Lőrinc templom alaprajza csak a burkolaton jelzésszerűen kerül bemutatásra.

Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága fontosnak tartja, hogy a jelentős anyagi ráfordításokkal megújuló történelmi városi terek szakszerűen és hitelesen helyreállítva szolgálják a mai embereket és örökségünk védelmét.

Budapest, 2006. február 17.

Dr Winkler Gábor

ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság

elnök

Kapcsolódó bejegyzések
Clear Filters

Az ICOMOS MNBE 2024-ben június 30-a és július 4-e között, a tolna megyei Murgán rendezi meg az 54. Román András Műemlékvédelmi Nyári Egyetemet….

XXXIV. Közgyűlés

MEGHÍVÓ Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság XXXIV. Közgyűlését 2024. május 17-én 10:00 órára összehívom, Helyszín: ICOMOS Titkárság 1113 Budapest, Daróczi…

A színvonalas építészet a jövő műemlékeinek forrása. A szakszerű műemlékvédelemben, a felügyeletben – helyreállításban – gondozásban az építőművészek meghatározó szerepet vállalnak.