Scroll Top

2024

Nagy Gergely elnök köszöntője a Műemléki Világnap alkalmából

2024. április 18., MOM Kulturális Központ

Nagy Gergely elnök (fotó: Kis Ádám, ÉKM)

 

Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága nevében köszöntöm a Műemléki Világnapon Helyettes Államtitkár Asszonyt, Polgármester Urat, Professzor Urakat, Elnök Urakat, és a megjelent kedves kollégákat!

Ezen a világeseménnyé lett jeles napon is az a feladatunk, hogy felhívjuk a világ és nem utolsó sorban a magunk figyelmét épített történeti értékeinkre és jelentőségükre.

Azt tudjuk megmutatni, amit értéknek tartunk, de annak előfeltétele, hogy azt méltóképpen mi magunk tudjuk becsülni! Az, hogy hogyan kezeljük saját múltunk értékeit, minket minősít önmagunk és a világ előtt.

És természetesen az ünnep alkalmából azokat is, köszöntöm, akik most nem lehetnek velünk, de érintettek! Mindenkihez kell szóljunk, mert nincs ember, aki ne lenne érdekelt történeti értékeink megőrzésében.

Sokan vannak, akik még ennek nem érzik szükségét. Vannak többen, akik ugyan szükségét érzik, de mégsem tudják, hogy mit tegyenek, és vannak, akik határozottan tudják, de a legjobb szándékuk ellenére is veszélyt jelentenek történeti értékeinkre. Sokan sajnos teljesen közömbösek.

Soha nem volt olyan program, ami ne lenne hatással múltbéli emlékeinkre. Akár agrár, akár energetika, akár közlekedés, akár bármi más fejlesztési program, veszélyt, de ugyanúgy segítséget is jelenthet, ha előre gondolkodunk! Kulturális felelősségtudat, és minimális odafigyelés és egyáltalán nem pénz kérdése múltbéli értékeink sorsa. Minden szinten a megfelelő érzékenység, a döntési szintnek megfelelő felelősséget kívánnak a programok. A legtöbbször csak egy félmondaton múlik minden.

A műemlékvédelem elsősorban kulturális kérdés, vonatkozik szellemiségére, tárgyi valóságára és társadalmi elfogadottságára egyaránt. Állandóan azt halljuk, hogy a kultúrák megértése szükséges. Megértés nélkül nem is lehet elfogadni és értő módon nem is lehet közelíteni a különféle világokhoz. Használjuk a tolerancia szót, ami a miénktől eltérő vélemények befogadására, vagy a megértés tisztességére vonatkozik. Ezt már olyan sokszor hallottuk, hogy szerencsére lassan természetesnek is tartjuk.

Érdemes azonban önmagunk kapcsolatát is tisztázni saját magunkkal! Amit másokkal szemben megértünk, azt önmagunktól is elvárhatnánk. A megértés mégis kévés. A műemlékvédelem ettől többet kíván, az azonosulás felelősségével éli meg feladatát, az örökség értő gondozásával. Ehhez tudományosan megalapozott szaktudás, összefogás, partnerség és kulturáltság szükséges. Országunk külső megítélésében műemlékeink, épített értékeink, környezetünk kultúrájának elsődleges meghatározó szerepe van, jelen építészetünk forrásának tekinthetjük.

(fotó: Kis Ádám, ÉKM)

 

Ahogy a világ változik a műemlékvédelem feladata kiszélesedik. Nemcsak a klímaváltozás, az energetika…stb. a kérdés, hanem közösségeink felbomlásával, kultúránk polarizálódik, egyre kevésbé jellemző, hogy a létrehozó történeti közösségé a történeti érték, hanem jó esetben az új népességé, a megnyerhető, kultúra iránt nyitott egyéné. Ha ilyen sincs, akkor még nagyobb a baj! Az értő, gondozó közösségétől elszakadó érték, ha fenn tud maradni, előbb-utóbb prédává lesz. A kulturális távolodás elidegenedett desztinációhoz vezet, Az egyén pillanatnyi haszna és a történeti kultúrára alapozott hosszútávú közösségi érdek nem ellentétes egymással, de korlátok nélkül sem lehetnek!

Mondhatnánk, hogy a köszöntő kicsit borongós hangvételt vett, de nem ez a célja! Tudomásul kell venni a megváltozott környezetet, és azt, hogy ilyen körülmények között még nagyobb figyelmet kell fordítani a műemlékvédelemre, még felelősségteljesebb szerepvállalásra kényszerülünk, ha saját kultúránk által meghatározott jövőképben gondolkodunk.

Ehhez szemléletformálás, szemléletváltás szükséges az együttműködés érdekében! Olyan tudományos, gyakorlati és ösztönző programok szükségesek, amelyek megismertetik, megértetik, megmutatják az értékek feltárásának és az értékekben rejlő lehetőséget. A Műemléki Világnap újra alkalom arra, hogy felhívjuk a figyelmet közös felelősségünkre és kötelességünkre, a szakmai támogatás, a közvetett és közvetlen anyagi ösztönzőrendszerek szükségére. A Népi Építészeti Program kiváló példa, ami ínséges időben is hihetetlen kis összeggel kiemelkedő országos eredményeket tud elérni látványban, tudatban és a lelkekben is! Köszönettel fogadnának hasonló programokat közösségüket vesztett egyházi értékek, a településképet meghatározó helyi értékek, a történeti települések, történeti kertek, 45 utáni építészetünk remekei…stb. De azt hiszem, nem is kell megköszönniük, mert járna nekik.

Változnak az idők, változnak a körülmények, a feltételek, a szavak jelentése, de a cél, a műemlékvédelem sokrétű feladata és a hozzá kapcsolódó társadalmi felelősség ugyanaz marad. Idén 60 éve, hogy a Velencei Karta megszületett és 30 éve fogadták el a Nara-i dokumentumot. Mindkettő máig érvényes szemléletet képvisel, csak meg kell tudni értenie a ma emberének is. 1964-ben az akkori műemlékvédelem haladó gyakorlata és a kapcsolódó szellemiség összhangját kívánták szolgálni. Már az angol és a francia nyelvezet is eltért, és, ha a ma embere hallja kiragadva a múlt szavait, nem biztos, hogy pontosan ugyanaz az értelemzés jelenik meg előtte. Alapelvének, szándékának megkérdőjelezhetetlensége mellett ezért fontos ezeknek a régi, időtálló dokumentumoknak az újra értelmezése, a folyamatos pontosítása. Ezért nagy jelentőségű munka vette kezdetét, amikor az ICOMOS Munkacsoportja összevetette és értelmezte a különféle nyelvek fordításait és hajdan lefordított magyar nyelvű dokumentumot. Lehet, hogy a születése után 60 évvel felmerült kérdések újabb hatvan év után újabb értelmezést kívánnak. A délelőtti ünnepi rendezvényt követő tudományos konferencia A Velencei Karta és a Nara-i dokumentumok értelmezéséről, aktualitásáról szól.

A műemlékvédelem művészete abban rejlik, hogy tudománya, módszertana segítségével apró eredményeket tud folyamattá, környezetté, történelemmé rendezni, jelentéktelennek látszó eredményekből tud csodát művelni, de ezt nem mindegy, hogy hogyan teszi. Mindenki segítségét, támogatását kérem, mert csak széles támogatással végezheti eredményesen a dolgát. Ezért a műemlékvédelem minden megbecsülést, minden támogatást megérdemel, a műemlékvédelem közös érdekünket szolgálja. A Műemléki Világnap ünnep, alkalom, hogy erre megfelelő hangsúllyal hívjuk fel a figyelmet. Remélem, ha hallják, előbb-utóbb meghallják!

 

Az ünnepélyes díjátadóról és a tudományos konferenciáról készül felvétel elérhető az ICOMOS MNB Youtube csatornáján: https://www.youtube.com/playlist?list=PLPazQehpm5ncqUH20qhnL-djrE7ONVH5g

(fotó: Kis Ádám, ÉKM)

Kapcsolódó bejegyzések
Clear Filters

Nagy Gergely elnök köszöntője a Műemléki Világnap alkalmából 2024. április 18., MOM Kulturális Központ Nagy Gergely elnök (fotó: Kis Ádám,…

Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága mély megrendüléssel vette a szomorú hírt, hogy méltósággal viselt, hosszan tartó betegség után, 2024. június…

Az ICOMOS MNBE 2024-ben június 30-a és július 4-e között, a tolna megyei Murgán rendezi meg az 54. Román András Műemlékvédelmi Nyári Egyetemet….