Scroll Top

2017

Beszámoló a 47. Román András Műemlékvédelmi Nyári Egyetemről

  1. június 22. – június 28.

 A MŰEMLÉK HELYREÁLLÍTÁSOK GYAKORLATI FELADATAI

Levezető elnök: Máté Zsolt

A szakmai program felelőse: Kovács Erzsébet

 

A nyári egyetem tudományos programjának keretén belül ezúttal is nagytekintélyű hazai és külföldi szakemberek előadásai tették lehetővé a hallgatók számára, hogy az elméleti és a fogalmi kérdések tisztázása/bemutatása felöl közelítve megértsék a műemlék helyreállítások szakmai összefüggéseit, alapproblémáit, gyakorlati feladatait és megoldásait. Mindezek mellett biztosította az előadásokat követő nyílt  és közvetlen szakmai eszmecsere lehetőségét, valamint a témához kapcsolódó  látókör-szélesítő tanulmányutak arányos ritmusát,  feltételeit.

A nyári egyetem helyszíne ezúttal is a Noszvaj melletti Síkfőkút volt. A tizenhét 40-45 perces előadás, a workshop és a két tanulmányi kirándulás tette teljessé a programot. Az előadók és a hallgatók  öt európai ország szakembereit reprezentálták.

A helyreállítások gyakorlati feladatainak elméleti alapjait,  hazai és nemzetközi szakmai hátterét a feladatok sokszínűségét kiváló hazai és külföldi előadók mutatták be. Az egyes európai országok eltérő szakmai gyakorlatának okait és eredményeit a külföldi előadók bevonásával kerekasztal beszélgetés keretében vitatták meg a résztvevők. Így a nyári egyetem hallgatói a hazai helyzet mellett  megismerkedhettek a műemlék helyreállítások nemzetközi elméletével és a helyreállítási feladatok és megoldások más európai országokban szokásos hátterével, módszereivel.

 A  helyreállítások ok-okozati összefüggéseit, a társszakmák  szerepét és módszereit kiváló előadások elemezték építészeti, tartószerkezeti, valamint alkalmazott művészeti szempontból. A hazai és határon túli esettanulmányok bemutatása során egyházi és világi épületek sorának helyreállításának folyamatát és szakmai hátterét ismerték meg a hallgatók.

Ezúttal sem maradt el a hallgatók fóruma. A fórum előadóit az előzetesen jelentkezők közül az általuk megadott témák alapján választottuk ki. A nagysikerű, estébe nyúló programot számos hozzászólás és kérdés kísérte. Összesen tizenkét kiselőadás,  – hazai, romániai és szlovákiai példák sora – bővítette a tapasztalatokat.

Az egész napos regionális és az egri félnapos tanulmányút meglátogatott helyszínein – Szerencs (Fürdő, Huszárvár), Mád (Zsinagóga, Rabbiképző, Rákóczi-kúria), Tolcsva (Dessewffy-kúria, Szirmai-Waldbott kastély), Tarcal (Szt. Teréz kápolna) és Egerben a művészeti és szabadidő központ kialakítása (a Vitkovics-villa és a Rácz templom környezetének rehabilitációja), valamint a Wälder Gyula tervezte bírósági épület –  a helyreállításban résztvevő szakemberek kiváló ismertetései révén a nyári egyetem témájának tanulságos  illusztrációi voltak

A 47. Román András Műemlékvédelmi Nyári Egyetemen hiánytalanul megvalósított hatnapos programja során az egyetemi követelményeknek megfelelően tizenhét 40-45 perces úgynevezett nagy előadás (tizenhárom hazai és négy külföldi) hangzott el. A kerekasztal beszélgetés programját a levezető elnök vezette három külföldi és két hazai előadó részvételével.   A programot úgy állítottuk össze, hogy az előadások után a hallgatók feltehessék kérdéseiket, mód nyíljon hozzászólásokra és adott esetben vitákra is. Örvendetes, hogy a résztvevők éltek is a lehetőséggel és minden előadás után szép számmal akadtak hozzászólók. 

 

A nyári egyetem témaválasztását és annak feldolgozását ebben az évben is – több mint négy évtizedes történetéhez méltó módon – a problémaérzékenység és a naprakész frissesség jellemezte. A nyári egyetem az építészeti és műemlék helyreállításokban közreműködő szakemberek mellett az élethosszig való tanulás keretében a széles értelemben vett érdekeltek: a döntéshozók, tulajdonosok, önkormányzati és oktatási szakemberek egyedülálló itthon és külföldön is elismert továbbképzési lehetősége. A nyári egyetem résztvevői a szakmai paletta szinte minden területét reprezentálták ebben az évben is. A nyári egyetem hallgatósága és előadói öt európai országból érkeztek.

A MÉK akkreditációs bizottsága ebben az évben 9 pontot ítélt a továbbképzésben résztvevő szakembereknek. Változatlanul élnek a hazai és külföldi egyetemekkel, a régió országaiban működő örökségvédelmi intézményekkel és civil szervezetekkel kialakított kapcsolataink. Pályázat és az illetékes tanszékek javaslata alapján fogadtuk a BME, a Corvinus Egyetem és az ELTE összesen négy phd hallgatóját, valamint két szakközépiskolai műszaki tanár nyert Román András ösztöndíjjal kedvezményes részvételt.

A nyári egyetem szakmai programjának kidolgozója, szervezője és lebonyolítója az ICOMOS MNB képviseletében Kovács Erzsébet építész, műemlékvédelmi szakmérnök, elnöke Máté Zsolt építész, az MTA Köztestületének tagja volt. A tanfolyam technikai lebonyolítását ebben az évben is a TIT Bugát Pál Egyesülete vállalta magára.

A rendezvényt támogatta a Nemzeti Kulturális Alap

Program itt tölthető le.

Kapcsolódó bejegyzések
Clear Filters

Az ICOMOS MNBE 2024-ben június 30-a és július 4-e között, a tolna megyei Murgán rendezi meg az 54. Román András Műemlékvédelmi Nyári Egyetemet….

XXXIV. Közgyűlés

MEGHÍVÓ Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság XXXIV. Közgyűlését 2024. május 17-én 10:00 órára összehívom, Helyszín: ICOMOS Titkárság 1113 Budapest, Daróczi…

A színvonalas építészet a jövő műemlékeinek forrása. A szakszerű műemlékvédelemben, a felügyeletben – helyreállításban – gondozásban az építőművészek meghatározó szerepet vállalnak.