Scroll Top

2016

HELYREÁLLÍTÁSI FELADATOK –  TÁRSADALMI IGÉNYEK

Levezető elnök: Nagy Gergely

A szakmai program felelőse: Kovács Erzsébet

 

 

Nagy sikerrel, a tartalmi és koncepcionális program száz százalékos megvalósításával ért véget a 46. R.A  Műemlékvédelmi Nyári Egyetem. Hagyományainkhoz híven 2016-ban is nagytekintélyű hazai és külföldi szakemberek előadásainak sora tette lehetővé a hallgatók számára, hogy elméleti és fogalmi kérdések tisztázása/bemutatása felöl közelítve foglalkozzanak a műemlék- helyreállítási feladatok és a társadalmi igények változásának ok-okozati összefüggéseivel, problémáival, feladataival és megoldásaival.

2016-ban is biztosítottuk az előadásokat követő nyílt és közvetlen szakmai eszmecsere lehetőségét, valamint a témához kapcsolódó esettanulmányok  látókör-szélesítő tanulmányutak arányos ritmusát,  feltételeit.

A nyári egyetem helyszíne ezúttal is a Noszvaj melletti Síkfőkút volt. A tizennyolc 40-45 perces előadás előadói négy európai ország műemlékes szakterületét képviselték. Az egynapos régiós és a félnapos egri tanulmányút szakmai témavezetői az aktuális helyreállítások tervezői és üzemeltetői voltak

A nyári egyetem témájának elméleti alapjait hazai és külföldi előadók mutatták be, majd az értékalapú helyreállítás 21. századi lehetőségeit és kihívásait taglaló előadások hangzottak el. Ezt a témakört (az előadók részvételével) kerekasztal beszélgetés zárta le, amit a hallgatók aktív részvétele kísért. Ezután a helyreállítás és a társadalmi igények összefüggéseinek szlovákiai és csehországi helyzetét ismerhették meg a hallgatók. A  helyreállítási feladatok és a társadalmi igények ok-okozati összefüggéseinek megértését hazai és külföldi példákat bemutató esettanulmányok sora, valamint a tanulmányi utak és a hallgatók fóruma is segítette. A nyári egyetem hallgatói a hazai helyzet mellett  megismerkedhettek a műemlék helyreállítások elméletével és a megoldások más európai országokban szokásos hátterével, módszereivel.

Ezúttal sem maradt el a hallgatók fóruma. A fórum előadóit az előzetesen jelentkezők közül az általuk megadott témák alapján választottuk ki. A nagysikerű, estébe nyúló programot számos hozzászólás és kérdés kísérte. Összesen 16 kiselőadás, hazai, romániai és szlovákiai és szerbiai példák sora bővítette a tapasztalatokat.

Az egész napos regionális tanulmányút  meglátogatott helyszínei (Gyöngyös, Tar, Mátraverebély – Szentkút, Galyatető), a nyári egyetem témájának voltak tanulságos  illusztrációi voltak. Az egyes helyszíneken a helyreállítások tervezői és/vagy üzemeltetői vettek részt a szakmai bemutatásban

 A fél napos egri tanulmányi út során az érseki palota nemrég átadott látogatóközpontját és a „Fúzió” pincét látogattuk meg, ahol vezetőink ugyancsak a tervezők és az üzemeltetők voltak. A Minaret helyreállításával kapcsolatos szakmai viták tudományos hátterét a régész kutató mutatta be.

A 46. Román András Műemlékvédelmi Nyári Egyetemen hiánytalanul megvalósított hatnapos programja során az egyetemi követelményeknek megfelelően tizennyolc 40-45 perces előadás (tizennégy hazai és négy külföldi) hangzott el.  A programot úgy állítottuk össze, hogy az előadások után a hallgatók feltehessék kérdéseiket, mód nyíljon hozzászólásokra és adott esetben vitákra is. Örvendetes, hogy a résztvevők éltek is a lehetőséggel és minden előadás után szép számmal akadtak hozzászólók.

A nyári egyetem témaválasztását és annak feldolgozását ebben az évben is – több mint négy évtizedes történetéhez méltó módon – a problémaérzékenység és a naprakész frissesség jellemezte. A nyári egyetem az építészeti és műemlék helyreállításokban közreműködő szakemberek mellett az élethosszig való tanulás keretében a széles értelemben vett érdekeltek: a döntéshozók, tulajdonosok, önkormányzati és oktatási szakemberek egyedülálló itthon és külföldön is elismert továbbképzési lehetősége. A nyári egyetem résztvevői a szakmai paletta szinte minden területét reprezentálták ebben az évben is. A nyári egyetem közel ötven fős hallgatósága és előadói hat európai országból érkeztek.

A MÉK akkreditációs bizottsága ebben az évben napi 1,5 pontot összesen 9 pontot ítélt a továbbképzésben résztvevő szakembereknek. Változatlanul élnek a hazai és a külföldi egyetemekkel, a régió országaiban működő örökségvédelmi intézményekkel és civil szervezetekkel kialakított kapcsolataink. Pályázat és az illetékes tanszékek javaslata alapján fogadtuk a BME, a Szt. István Egyetem és az ELTE összesen négy phd hallgatóját, valamint  egy hazai és egy határon túli szakközépiskolai tanár és egy fiatal Román András ösztöndíjjal vehetett részt a nyári egyetemen.

A nyári egyetem szakmai programjának kidolgozója, szervezője és lebonyolítója az ICOMOS MNB képviseletében Kovács Erzsébet, elnöke, Nagy Gergely volt. A tanfolyam technikai lebonyolítását ebben az évben is Béres-Pakulár Ibolya az ICOMOS részéről és a TIT Bugát Pál Egyesülete vállalta magára.

A nyári egyetemet támogatta a Nemzeti Kulturális Alap

 

Kapcsolódó bejegyzések
Clear Filters

Az ICOMOS MNBE 2024-ben június 30-a és július 4-e között, a tolna megyei Murgán rendezi meg az 54. Román András Műemlékvédelmi Nyári Egyetemet….

XXXIV. Közgyűlés

MEGHÍVÓ Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság XXXIV. Közgyűlését 2024. május 17-én 10:00 órára összehívom, Helyszín: ICOMOS Titkárság 1113 Budapest, Daróczi…

A színvonalas építészet a jövő műemlékeinek forrása. A szakszerű műemlékvédelemben, a felügyeletben – helyreállításban – gondozásban az építőművészek meghatározó szerepet vállalnak.