Scroll Top

2013

MŰEMLÉKVÉDELEM – FENNTARTHATÓSÁG
MEGŐRZÉS ÉS HASZNOSÍTÁS

Beszámoló a 43. Román András Műemlékvédelmi Nyári Egyetemről

  1. június 28. – július 4.

 

Levezető elnök: Fejérdy Tamás

A szakmai program felelőse: Kovács Erzsébet

 

Nemes hagyományaihoz híven az Egri Műemlékvédelmi Nyári Egyetem programja 2013-ban is biztosította a szakmai előadások és a látókör-szélesítő tanulmányutak arányos ritmusát, a kötetlen diskurzusok lehetőségét és a közvetlen nyílt szakmai eszmecsere feltételeit. A nyári egyetem helyszíne immár harmadik alkalommal a Noszvaj melletti Síkfőkút volt.

 

A tudományos program felépítése a szokásos koncepciót követve ezúttal is az elméleti és a fogalmi kérdések tisztázása/bemutatása felöl közelítve tette lehetővé a hallgatók számára, hogy megértsék a műemlékvédelem és a fenntarthatóság alapproblémáit és feladatait.   

 

Az elméleti előadások sora fogalmi kérdéseket, a tudományos szempontokat (Marosi Ernő), valamint a társadalmi értékszemlélet változásait (Tamás Pál), továbbá az időről időre ismétlődő felújítások szükségességét és szakmai hátterét (Fejérdy Tamás) világította meg.  

A fenntarthatósággal összefüggő gyakorlati megoldásokkal, és az olykor szükségessé váló elfogadható kompromisszumokkal; épületszerkezeti (Kakasy László), tartószerkezeti (Sajtos István), városépítészeti (Szabó Árpád) és kertépítészeti szempontból (Szikra Éva) foglalkozott.  

 

Szokás szerint mód nyílt arra is, hogy a hallgatók a hazai helyzet mellett megismerkedjenek, számos más európai országnak a műemlékek fenntarthatóságával összefüggő sajátosságaival és gyakorlatával. Ausztria salzburgi tartományának sajátosságait Eva Hody mutatta be, a finnországi ipari örökség védelmét és hasznosítását szolgáló projektekről Pirjo Huvila beszélt és Oroszország XX. századi építészetének örökségi értékeiről, jelentőségéről és fenntarthatóságáról Natalia Dushkina tartott előadást.

 

Az esettanulmányok sora széleskörű áttekintést adott a hazai és a környező országok (Szerbiai, Szlovákia, Románia) műemlékeinek fenntartását szolgáló erőfeszítésekről. Visy Zsolt a romániai Énlaka értékmentő programjáról, Károlyi György a fehérvárcsurgói kastély helyreállítási folyamatáról és fenntartható funkciójáról, Hegedűs Péter a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár néhány évvel ezelőtt befejezett helyreállításáról és korszerű funkcionális megoldásairól beszélt. Gráfel Lajos és Varga István a Komáromi Erőd szlovákiai és magyarországi részének megmaradását szolgáló helyreállítási programját mutatta be. Szilágyi Mária a szerbiai műemlékvédelmi oktatás módszereit a beodrai Karátsonyi Kastély gabonaraktárának felújítási programjához kapcsolódóan mutatta be. Végül megnéztük és megvitattuk a helyi példa (noszvaji De la Motte kastély) tanulságait is.

 

Végül a nyári egyetem tudományos programja a változó (funkcionális) igényekkel összefüggő kihívásokkal és veszélyekkel foglalkozott. Eleőd Ákos a programalkotás szerepét és jelentőségét, a „kiépítés, felépítés” kísértését és veszélyeit Nagy Gergely, Mezős Tamás pedig az értékleltárak tudományos és gyakorlati szerepét elemezte.

 

Ezúttal sem maradt el a hallgatók fóruma. Az előadókat a téma megadásával előzetesen jelentkezők közül választottuk ki. A nagysikerű, estébe nyúló programot számos hozzászólás és kérdés kísérte. Összesen 14 kiselőadás, hazai, romániai és szlovákiai példák sora gazdagította a programot és bővítette a tapasztalatokat.

 

A félnapos egri és az egész napos regionális tanulmányút során a műemlékek fenntarthatóságának és a megőrzés lehetőségeinek példáival a létesítmények felelőseinek, helyreállítóinak vezetésével ismerkedhettek meg a hallgatók.

 

Egerben Botos Judit és Dely György egri építészek vezetésével a Kepes – ház, a Tűzoltó laktanya, a Harangöntő – ház felújításával és a megőrzésüket, fenntartásukat szolgáló programokkal, továbbá a Dobó tér felújítási programjával ismerkedtek meg a résztvevők a különböző helyszíneken.

Az egynapos tanulmányút során Szlovákiában a füleki vár történetét helyreállítását és a fenntartását szolgáló programokat, kiállításokat Agócs Attila igazgató, mutatta be. Szécsényben a Ferences Rendház műemléki értékeiről és a „világi” funkcionális igényekkel összefüggő feladatokról Varga Kapisztrán az intézmény vezetője, a város nemrég befejezett fejlesztéséről Őze János főépítész beszélt. Terény helyi értékeinek megőrzését szolgáló sikeres kezdeményezést Fáy Dániel és Fáy Judit építészek segítségével ismerhettük meg.  A csaknem húsz éve helyreállított és azóta megszakítás nélkül szállodaként üzemelő kastélyt és parkját a szálloda munkatársa Szita István mutatta be.

 

A 43. Román András Műemlékvédelmi Nyári Egyetemen a hiánytalanul megvalósított hatnapos program során az egyetemi követelményeknek megfelelően tizennyolc 45-50 perces úgynevezett nagy előadás (tizenhárom hazai és öt külföldi) hangzott el.  A programot úgy állítottuk össze, hogy az előadások után a hallgatók feltehessék kérdéseiket, mód nyíljon hozzászólásokra és adott esetben vitákra is. Örvendetes, hogy a résztvevők éltek is a lehetőséggel és minden előadás után szép számmal akadtak hozzászólók. 

 

A nyári egyetem témaválasztását és annak feldolgozását ebben az évben is – több mint négy évtizedes történetéhez méltó módon – a problémaérzékenység és a naprakész frissesség jellemezte. A nyári egyetem nem csak az építészeti és műemlékes szakmán belül, hanem az élethosszig való tanulás keretében a széles értelemben vett érdekeltek: a döntéshozók, tulajdonosok, önkormányzati és oktatási szakemberek egyedülálló itthon és külföldön is elismert továbbképzési lehetősége. A nyári egyetem résztvevői a szakmai paletta szinte minden területét reprezentálták ebben az évben is. A nyári egyetem mintegy harmincöt fős hallgatósága és előadói hét európai országból érkeztek.

 

A MÉK akkreditációs bizottsága 7,5 pontot ítélt a továbbképzésben résztvevő szakembereknek. Változatlanul élnek a hazai és a külföldi egyetemekkel (Leuveni Raymond le Maire Intézet) és a régió országaiban működő örökségvédelmi intézményekkel és civil szervezetekkel kialakított kapcsolataink. Pályázat és az illetékes tanszékek javaslata alapján fogadtuk a BME és a Corvinus Egyetem összesen négy phd hallgatóját, valamint három szakközépiskolai műszaki tanár nyert Román András ösztöndíjjal kedvezményes részvételt.

 

A nyári egyetem szakmai programjának kidolgozója, szervezője és lebonyolítója az ICOMOS MNB képviseletében Kovács Erzsébet, elnöke Fejérdy Tamás volt. A tanfolyam technikai lebonyolítását ebben az évben is a TIT Bugát Pál Egyesület vállalta magára.

 

 

Dr. Kovács Erzsébet

építész, műemlékvédelmi szakmérnök, az ICOMOS MNB vezetőségi tagja

Kapcsolódó bejegyzések
Clear Filters

Az ICOMOS MNBE 2024-ben június 30-a és július 4-e között, a tolna megyei Murgán rendezi meg az 54. Román András Műemlékvédelmi Nyári Egyetemet….

XXXIV. Közgyűlés

MEGHÍVÓ Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság XXXIV. Közgyűlését 2024. május 17-én 10:00 órára összehívom, Helyszín: ICOMOS Titkárság 1113 Budapest, Daróczi…

A színvonalas építészet a jövő műemlékeinek forrása. A szakszerű műemlékvédelemben, a felügyeletben – helyreállításban – gondozásban az építőművészek meghatározó szerepet vállalnak.