AZ ICOMOS FELHÍVÁSA

A Velencei Karta 1964 – 2004 – 2044? című, Pécsen megrendezett nemzetközi tudományos konferencia résztvevői alapvető feladatuknak tartják a természeti és épített környezet megóvását, a tudatos és felelőtlen pusztítás, valamint a környezetszennyezés megakadályozását.

Megismervén azt a tényt, hogy Közép-Európa két történeti városközpontjának műemlékeit közvetlen veszély fenyegeti, az ICOMOS a következő állásfoglalást teszi közzé:

Az ICOMOS kategorikusan elítéli a kecskeméti Malom Center bevásárlóközpont megfelelő szakhatósági egyeztetés nélküli építkezésének megkezdését.

A XX. század elején vezető magyar építészek által kialakított szecessziós városközpont és az eredeti alföldi településszerkezetet őrző Homokdomb között megkezdett hatalmas méretű beruházás szétrombolja a város építészeti rendjét és megsemmisüléssel fenyegeti a védett építészeti együttes eredeti, egységes arculatát 

Az ICOMOS szükségesnek tartja a már megkezdett építkezés azonnali leállítását.

Az ICOMOS ellenzi az erdélyi Verespatak (Roşia Montana) új aranybánya-beruházását. A veszélyes technológia súlyosan fenyegeti a terület természeti környezetét, a Maros és a Tisza növény- és élővilágát, az őskori, római-kori és középkori bányajáratokat és a régi technológiai berendezéseket, valamint a városka XVIII. századi műemléki együttesét. Az óváros lakosainak felajánlott új terület megsemmisítené a hajdani római település - Alburnus Maior – maradványait.

A tárgyban született két korábbi ICOMOS határozat ellenére a beruházás előkészítése zavartalanul folytatódik.

Az ICOMOS szükségesnek tartja a beruházás azonnali leállítását.

Pécs, 2004. május 27.

Román András Dokumentációs Központ