Győr városának figyelmébe

Győr legértékesebb telkén lévő volt Frigyes-laktanya épületei újra veszélybe kerülhetnek. Súlyos felelőtlenség a teljes városra kiterjedő városfejlesztési koncepció nélkül megkezdeni az épületek elbontását.

A ma egyre rosszabb állapotban lévő, a XIX század jellegzetes építészeti világát őrző épületek csodálatos rendbe szerveződve az egyik legegységesebb korra jellemző terét hozták létre. Helyreállításukkal, értékén való megőrzésükkel Győr páratlan építészeti együttessel gazdagodhat.

A terület a város legérzékenyebb pontján található. A Baross Gábor utca és a nádorvárosi kapcsolatot jelentő híd túlterheltsége, a vasútállomás helyzete, valamint a városi úthálózat szempontjából a legrosszabb helyen lévő autóbusz-pályaudvar mai rendje önmagában sürgős lépésre kell, hogy késztesse a város vezetését. Csak a teljes városfejlesztési koncepció átgondolásával lehet megoldást találni a műemléki értékeket is veszélyeztető mai tarthatatlan helyzetre. A városépítészetileg is fontos helyen lévő Frigyes-laktanya területét és értékes épületállományát csak így lehet alkalmassá tenni a méltó megújulásra. A Frigyes-laktanya építészeti értékének megőrzését úgy kell biztosítani, hogy lehetőséget adjon a műemléki együttes léptékéhez, rendszeréhez alkalmazkodó fejlesztésre. A város célja kell legyen, hogy a volt laktanya helyreállításával új városi térrel gazdagodjon a terület. Megújulásával Győr építészeti rangjának megfelelő alkalmas városrész formálódhat a Nádorváros és az Óváros találkozásánál. Ez a városvezetés több éve meglévő kötelessége.

Győr városa máig szemléletesen őrzi több évezredes fejlődésének történetét. A városra ma egységes barokk városként tekintünk, pedig a római , a román és a többi kor is látványosan jelenik meg emlékeivel. Győr településfejlődése szempontjából a XIX. század is kiemelkedően fontos időszak. Ebből a korból származik a vasúton túl – mégis a Belvároshoz közel eső területen épült Frigyes-laktanya. A terület rehabilitációjával, épületeinek megmentésével Győr XIX. századi településtörténeti értékkel gazdagodik. Az ICOMOS MNB felhívja a figyelmet, hogy a teljes város városépítészeti fejlesztési koncepciójának átgondolásával a Frigyes-laktanya területe alkalmassá tehető a műemlékvédelmi szempontból is arányos, értékőrző fejlesztésre. Most a Frigyes-laktanya több épületét is bontással fenyegetik. A városszerkezetileg legfontosabb helyen lévő volt fogda és a leglátványosabb belső terű volt fegyverraktár a méltó funkcióval helyreállított városi együttes értékes elemei lehetnek. Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága tiltakozik az épületek cél nélküli bontása ellen.

Budapest, 2006-08-08

Dr. Nagy Gergely

ICOMOS MNB

főtitkár

Román András Dokumentációs Központ