NYILATKOZAT

A Tokaj-Hegyalja Kulturtájként jegyzett világörökségi terület határának közelében, Sátoraljaújhely városától kb. 20 km-re, a szlovákiai Tőketerebes (Trebisov) külterületén széntüzelésű hőerőmű építését tervezik.

Az erőmű károsanyag-kibocsátása igen jelentős lesz, és a szennyező anyagok jó része az uralkodó szélirány következtében a Tokaj-hegyaljai történelmi borvidéken fog leülepedni, a hazai, világörökségi és a szlovákiai területeken egyaránt. A levegőszennyezés nemcsak egészségügyi kockázatot jelent, de a korom, por és savas eső a terület fő értékeire, a hegyaljai szőlőkre, borokra és a tájra is káros.

Bár a tervezett erőmű helyszíne nem világörökségi területen van, hatása kiterjed a teljes borvidékre, így érdemes felidézni a világörökségi Kezelési Terv néhány idevágó részletét.

„Kiemelt cél a táji, természeti és kulturális örökségi értékek védelme, az adottságok legmagasabb szintű fenntartható hasznosítása, a táj- és környezetkímélő gazdasági tevékenység optimalizálása.”

„A beruházásoknak és fejlesztéseknek különös tekintettel kell lenni a táj- és természetvédelem szempontjaira.”

„Csökkenteni kell a levegőt szennyező anyagok kibocsátását”

„Az ipari forgalom és a nehéz gépjárműforgalom káros – forgalmi, vibrációs, zaj, por és emissziós – hatásaitól mentesíteni kell a világörökségi terület településeit és ültetvényeit”

A Kezelési Terv készítőiben erőmű telepítésének gondolata föl sem merült, de célként fogalmazták meg, hogy „támogatási rendszert kell kidolgozni az energiaellátás helyi, környezetbarát megoldására.”

Mindezek a fenti elvárások éles ellentétben állnak a hőerőmű telepítésével.

Az ICOMOS a Világörökség Bizottság állandó műemlékvédelmi szakértő testülete. Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottságának kötelessége felhívni a figyelmet a tervezett beruházás veszélyére, ezért tiltakozik a tőketerebesi hőerőmű tervezett megépítése ellen.

Az erőmű megvalósítása sérti a Tokaj-Hegyalja Kulturtáj, a tokaji borvidék világörökségi területet. Tüzelőanyag-ellátása és károsanyag-kibocsátása egyaránt különös veszélyt jelent. Az ICOMOS MNB felhívja a figyelmét, hogy a szükséges energiaellátás megoldása olyan helyszínen és olyan technológia megválasztásával történjék, amely nem veszélyezteti a világörökségi terület kulturtáji értékeinek védelmét.

ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága

2007 július

Román András Dokumentációs Központ