Scroll Top

Europe Group meeting 2011.

Jelentés az ICOMOS európai elnökeinek 2011-es üléséről

Az ez évi ülés megrendezésének jogát Magyarország nyerte el. A Magyar Nemzeti Bizottság 2011 június 1 és 5-e között szervezte meg a találkozót. A hagyományoknak megfelelően kettős helyszínt választottunk; Budapest praktikus szempontok miatt adott otthont az első két napon a programnak, de az ország más arcát is meg kívántuk mutatni a résztvevőknek. Olyan helyszínt kerestünk, amivel büszkélkedhetünk külföldi kollegáink előtt, ahol a városrehabilitáció, a történeti értékek megbecsülése példamutató színvonalon és összefogással történik. Ezért esett a választás Balatonfüredre.
Az ICOMOS európai elnökök találkozóján ilyen nagy részvétel és ilyen komoly érdeklődés még nem volt tapasztalható. Igaz, ehhez kellett támogatóink (különösen az NKA) nagyvonalúsága, amely lehetővé tette, hogy a kevésbé tehetős (3-4) ország képviselői is kapjanak olymértékű támogatást, ami a hazai lehetőségeikkel együtt már lehetővé tette részvételüket a rendezvényen. Általában 16-18 ország szokott résztvenni a találkozón, ezért számunkra is meglepő volt, hogy most 23 ország 39 résztvevője volt jelen: Ausztria, Belgium, Bosznia-Hercegovina, Csehország, Franciaország, Finnország, Görögország, Horvátország, Írország, Izrael, Luxemburg, Macedónia, Magyarország, Moldávia, Montenegró, Németország, Norvégia, Olaszország, Románia, Svájc, Svédország, Szerbia, Szlovénia képviselői jöttek el. Ezen túl a nemzetközi ICOMOS is képviseltette magát, Bénédict Selfslagh (főtitkár) vett részt a tanácskozáson. Amire még nem volt példa, megjelent az Európa Tanács CDPATEP (Steering Committee for Cultural Heritage and Landscape) szervezetének elnöke, Mikko Härö úr is.
Az esti nyitó fogadás az Iparművészeti Múzeum előcsarnokában volt. Az első ülésnap a Budai Várban, a Szent György fogadóban volt.
A köszöntők és bevezetők után örökségeink jogi szabályozásának történeti szemléleti alakulásáról volt először szó, aminek alap kérdéseként fogalmazódott meg, hogy szükséges-e egységes szabályozás? Kapcsolódó téma volt az EU és az ICOMOS kapcsolatának a kérdése. Az UNESCO történeti városi kép védelméről szóló tervezett irányelvei még nem készültek el. Fejérdy Tamás az Örökségi értékről tartott kiváló visszhangot kiváltó előadást. Egyáltalán mi az örökség, milyen értékrend alapján mérhetjük, amikor megváltoztak indíttatásaink. „A jövő öröksége csak az, ami gazdaságos és fenntartható”. Kicsit ezt a gondolatot is folytatta a megbeszélés, amikor az európai értékrendek megváltozásáról volt vita. Visy Zsolt Verespatak mai helyzetéről tartott tájékoztató előadást.
A délelőtti programot követő ebéden dr. Tamási Judit (KÖH) elnök asszony köszöntötte a résztvevőket. Délután a Mátyás templom tornyában tehettünk kirándulást, ahol a helyreállítás megtekintésekor borzalmas vihar vonult át a Várhegyen. A szervezést dicséri, hogy mire a Nemzeti Galériába kellett átmennünk, hogy megtekintsük Munkácsy Trilógiáját, addigra az idő is megenyhült. A budapesti szakasz utolsó állomása a KÖH aulájában volt, ahol a Kárpát-medence örökségei kiállítást tekinthettük meg. Többen itt értették meg a magyar és a magyarországi örökség védelme közti különbséget.
Balatonfüreden, a Vaszary házban folytatódott másnap az ülés. A vita a települések megváltozott fejlődésrendjéről folyt. Esettanulmányokat is megismerhettünk, sőt a Bécsi utcai nyilatkozat kedvező fogadtatása alapján az ICOMOS Európai Csoportja megállapította, hogy egységes, határozott hivatalos fellépéssel eredményesen tudja segíteni az adott országokban a veszélyeztetett közös értékek védelmét.
A rendezvényt követően a főbb vitapontokról Budapest-Balatonfüred nyilatkozatot fogadtunk el, ami igazán feladatsort tartalmazó intézkedési terv az ICOMOS EU csoportja számára, illetve ajánlás gyűjtemény mai és leendő partnereinknek. Igazán a háromnapos tanácskozás alapján meghatározott tennivalókat összegzi:
A gyors urbanizáció, az ellenőrizetlen fejlődés, a felgyorsult változások, a nem megfelelő fogyasztási szokások a városi fejlődésnek kedvezőtlen útját jelölik ki. A figyelmetlen tervezés, a lakosságszám változása a további idegen befolyás erőszakos átalakulásra kényszeríti a településeket. Átformálódásuk globális, külső kényszer hatására történik, nem belső fejlődés eredménye. Megváltozott az élhető város fogalma, a településeken megszakadt az eddigi történeti fejlődés természetes menete. Ezért kiemelt figyelmet kell fordítani a történeti városszerkezet védelmére, a változásokat és hatásait idejében kell kontrollálni. Településeink értékeinek megőrzése érdekében konzerválási stratégia szükséges.
Rögzíteni kell az európai örökség jogharmonizációjának alapelveit. Az intézkedés az építési szabályozástól a tájkép védelméig mindenre kiterjedően szükséges, annak érdekében, hogy a nemzeti szabályozások azonos elveket képviseljenek. Az Unión belül is egyre kiterjedtebb a szabályozások köre. Ezért egyre több az olyan szabályozás, ahol erőteljesebben kell érvényre juttatni az örökségi érték védelmét? (Pl:: az energiatakarékossági program) Ennek érdekében az érintett szervezeteknek szorosabb együttműködése szüksége. Az ICOMOS szakmai irányításával, a főtitkár szakmai vezérletével, az Európa Tanáccsal, az Európa Unióval eredményesebb együttműködést lehetővé tevő közös munkacsoportot kell összehívni. Az ICOMOS európai csoportja az európai műemlékvédelmi hagyomány elméletének és gyakorlatának a jelentőségre és értékeire hívja fel a figyelmet.
A világörökségi tentatív lista kapcsán az európai nemzeti bizottságok és a résztvevő országok között szorosabb együttműködés szükséges. Közös elvek alapján, közös cél érdekében szükséges kidolgozni a várományosi listát, így az ICOMOS partnere lehetne a részes országoknak. Az ICOMOS ezúton is fontosnak tartja, hogy már a jelöléskor az adott ország nemzeti bizottsága vegyen részt a jelölés előkészítő munkájában. Az azonos szemlélet erősebb európai örökség arculathoz, megjelenéshez vezet.
A történeti városi tájképpel kapcsolatban az ICOMOS nyitott az UNESCO ajánlásokkal szemben. Felhívja a figyelmet, hogy erre nem csak a világörökségi helyszíneknél van szükség, hanem a dinamikus európai városfejlesztés miatt ez mindenhol követelmény. A tervezett ajánlás csak akkor éri el a célját, ha az előírásokat a hétköznapi gyakorlatban is követni lehet.
A nemzeti bizottságok a saját országuk örökségvédelmi kérdéseit továbbra is fontosnak tartják közös fórumon egyeztetni. A vita után kialakuló egységes álláspontjukkal az európai alelnök hivatalos levélben keresi fel javaslatával az adott ország döntéshozóit.
Szükséges, de jelenleg teljesen megoldatlan az információáramlás az ICOMOS európai csoportja, a nemzeti bizottságok, a részes államok, az ICOMOS világörökség munkacsoportja és a Világörökség Bizottság Központja között.
Az ICOMOS európai csoportja támogatja az Európai Örökség Cím elképzelését, ami az európai identitást, a közös örökségben való gondolkodást erősíti. Hangsúlyozni szükséges az Európai Örökség címet elnyert helyszínek megfelelő védelmének és megőrzésének a fontosságát Ezért az európai csoport felhívja a figyelmet a megfelelő monitoring és a management plan kidolgozásának a szükségességére.
A programot végül utólagos e-mail váltással állította össze az ICOMOS európai alelnöke, Wilfried Lipp.
A tanácskozás hivatalos részét Bóka János, a város polgármestere zárta be.
Közben András István főépítész úr vezetésével lehetőségünk volt megismerkedni a Balatonfüreden folyó városrehabilitációs programmal, gyönyörködhettünk a Balaton felvidék csodás tájában (Barnag, Vöröstó). A Tihanyi Apátság templomában szervezett fúvós koncert igazi meglepetésként hatott vendégeinknek. Rövid hajóút után indultunk vissza Füredről Budapestre, hogy a János-hegyi Erzsébet Kilátóba szervezett esti búcsúfogadáson hivatalosan is bezárjuk a rendezvényt. Nem kell, hogy én dicsérjem a szervezést. Az ICOMOS-ban szokás az udvarias, mértéktartó utólagos köszönetnyilvánítás a rendezvényekért, de a most felénk zúduló megható e-mail áradat valóban arról tanúskodott, hogy Pakulár Ibolya és Keller Annamária nagyszerű munkát végzett. Azért attól a javaslattól magunk is megijedtünk, miszerint ezután mindig Magyarországnak kellene rendeznie az európai elnökök találkozóját. A visszaigazolásokból úgy vélem, hogy a mai helyzetünk ellenére igazán jó megítélést sikerült szereznünk a nehéz sorsú magyar műemlékvédelemnek az ICOMOS európai elnökök találkozóján. Ezért sokan dolgoztak. Mindenkinek köszönettel tartozom, aki munkájával és támogatásával hozzájárult sikerünkhöz.

Nagy Gergely
elnök

A fotókat Bélavári Krisztinának köszönjük!

Kapcsolódó bejegyzések
Clear Filters
Specialised sub-committes of ICOMOS Hungary

Specialised sub-committees of ICOMOS Hungary Name of the committee President Monitoring and Control Ms Fruzsina KACSKOVICS Wall-painting’s restoration Ms Zsuzsa…

Our association

ICOMOS HUNGARY = the Hungarian National Committee of ICOMOS ICOMOS Hungary is one of the largest and influential national committees…

Aims

The Committee – promotes the conservation, preservation, worthy use  of historic monuments and sites and validation of their values –…