A Román András Műemlékvédelmi Nyári Egyetem 2020-ban fél évszázados megszakítás nélküli létezésének jubileumára készül.

Az alkalomhoz illő összegzést, elemzést és iránymutatást ígérő  témánk címe:

 

Múlt és Jövő

1971 – 2020 – 2071?!

 

Időpont: 2020. június 25-július 1.


Helyszín: Nomád Hotel, Síkfőkút

 

Bevált és jól ismert hagyományainkat megőrizve, 2020-ban hangsúlyozottan előre tekintve szeretnénk kidolgozni a legújabb tudományos és gyakorlati eredményekre  támaszkodó  továbbképzési programunk részleteit.

 

Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága a kezdetektől egyik legfontosabb feladatának tekinti a műemlékekkel  foglalkozó szakemberek továbbképzését, naprakész ismereteik bővítését. E célkitűzés megvalósítását szolgálja, a minden évben más, aktuális témát választó Román András Műemlékvédelmi Nyári Egyetem. Az idén immár 50-ik alkalommal megrendezésre kerülő, itthon és külföldön  széles körben  ismert és  elismert akkreditált  szakmai továbbképzés és nemzetközi fórum egyedülálló jelentőséggel bír nemcsak a  hazai, hanem nemzetközi műemlékvédelemben is. 

A 21. században számos új kutatási módszer és technológia kínál lehetőséget a műemlékekben rejlő, korábban nem ismert, értékek feltárására és bemutatására. Mindnyájunk - szakemberek, tulajdonosok, kezelők, beruházók, önkormányzatok, egyszóval az egész társadalom - számára nagy kihívás és nagy felelőség, hogy az új lehetőségek nyújtotta ismereteket a műemlék helyreállítások írott és íratlan szabályainak betartásával mutassuk be és hasznosítsuk a közösség és az utánunk következő generációk hasznára és okulására. Feladatunk az alkotásokban kódként rejlő értékek megtalálása, az információk  visszafejtése,  és  adaptív hasznosítása a közösség és az egész társadalom hasznára.

Nemzetközi elemzések bizonyítják, hogy a műemlékekben rejlő érték történeti és kulturális jelentősége mellett,  megkerülhetetlen gazdasági és foglalkoztatási tényező is. A értékek feltárása, hiteles bemutatása, fenntartható hasznosítása helyi, nemzeti és európai szinten is közösségi érdek, amit csak naprakész tudással rendelkező, együttműködni képes és együttműködésre kész szakemberek munkája valósíthat meg. A nyári egyetem olyan nemzetközi szakmai fórum, amelynek oktatási programja elméleti alapokon nyugvó gyakorlati segítséget  nyújt a továbbképzésben résztvevő szakemberek munkájához.

2020-ban az elmúlt 50 év tapasztalatainak sokoldalú elemzése mellett rávilágítunk a társadalmi és gazdasági körülmények változásából fakadó kihívásokra és értékeljük az ezekre adott válaszokat. Példák sorának bemutatásával és elemzésével törekszünk segíteni a szakemberek további munkáját és előkészíteni a jövőben követendő elvek megfogalmazását. Célunk, hogy minél szélesebb körű nemzetközi   kitekintéssel mutassuk be az épített örökség és környezetének, tartozékainak megőrzését szolgáló  módszereket,. tudományos eredményeket és azok elméleti hátterét. A témaköröket történeti és társadalmi környezetbe ágyazva mutatjuk be. A műemlékekben  -  tágabban az örökségben -  rejlő értékek értő, szakszerű megőrzésének céljait és megoldásait,  kreatív hasznosításuk   feladatait  kiváló hazai és külföldi előadók közreműködésével  biztosítjuk 

 Az előadások 40-45 percesek. A  résztvevő  szakemberek mindennapi feladatainak eredményes megoldását

  • az elméleti és az egyes szakterületeket érintő összefoglaló előadások mellett, esettanulmányok sorának elemzése, valamint   
  • az adott téma több oldalról megvilágított  részletei, összefüggései is segítik
  • A  hallottak elsajátításához viták, helyszíni bemutatók, fórum-szerű programok és csoportos foglalkozások  járulnak hozzá.  
  • Hallgatók Fórumán a résztvevő szakemberek beszámolnak saját munkájuk aktuális témához kapcsolódó eredményeiről, tapasztalatairól elősegítve a nemzetközi hallgatóság szakmai tapasztalatcseréjét.
  • A hagyományos egynapos tanulmányút, valamint a félnapos egri városlátogatás célja, hogy a hallgatók az egyes helyszíneken az érdekelt szakemberek bevonásával ismerjék meg és értékeljék a tágabb régióban, valamint Eger történeti belvárosában a témához illő példák tanulságait.
  • Az előadók Európa  különböző régióiból, a hallgatók zöme a közép-európai régióból érkezik 

A műemlékek védelme, megőrzése és helyreállítása csapatmunka. A helyreállítások folyamatában a  különböző területeket képviselő szakemberek mellett fontos szerepet játszanak  a változó hasznosítási igények és a közhangulat is.  Ahogyan a védendő műemlékek köre bővül és változik térben és időben, úgy kap egyre nagyobb jelentőséget a hasznosság és a hasznosítás igénye. A kényes egyensúly, a közös nevező megtalálása az érintettek feladata és kötelessége.

A nyári egyetem 2020-ban jubileumi, ötvenedik évfolyamának programjával a résztvevő szakemberek számára a számvetést és az iránymutatást kívánja szolgálni.

A nyári egyetem   elismert továbbképzési lehetőség, amely az „élethosszig való tanulás” keretében a műemlékes szakemberek, a döntéshozók,  tulajdonosok, önkormányzati és örökségvédelmi szakemberek, valamint az elkötelezett civilek mozgásterét és megoldási lehetőségeit kívánja megvilágítani. A továbbképzés  hallgatói   és előadói  a műemlékes szakma szinte minden területéről érkeznek, rendszeresen üdvözölhetünk szakembereket a környező és a távolabbi európai országokból, sőt olykor más földrészekről is – Dél-Amerikától Afrikáig,  Ázsia országaiból, Japántól Indiáig. Érdeme a nyári egyetemnek, hogy segíti azoknak a határon túli – magyar és nem magyar – szakembereknek a munkáját és szakmai eszmecseréjét, akik a magyar kulturális identitás megőrzéséhez kapcsolódó örökségvédelemmel foglalkoznak.

A nyári egyetem a MAGYAR ÉPÍTÉSZ KAMARA akkreditált képzése. A Kamara akkreditációs bizottsága, amely 2019-ben 9 kredit pontot ítélt a résztvevőknek a „szabadon választható” kategóriában

A nyári egyetem nemzetközi jellegének megfelelően a továbbképzés teljes ideje alatt angol nyelvű szinkrontolmácsolást biztosít. A továbbképzés előadásait és azok illusztrációját archiváljuk. Ennek köszönhetően az elhangzottak szerkesztett változata  kétnyelvű multimédiás kiadvány formájában publikálható. Az eddig elkészült kiadványok az Országos Széchenyi Könyvtár nyilvántartásában ISSN és ISBN számmal is rendelkeznek és megtalálhatók a nyári egyetem honlapján.

Román András Dokumentációs Központ