A Világ 1984 óta minden évben megemlékezik a Műemléki Világnapról. Az UNESCO által meghirdetett ICOMOS kezdeményezésű Műemléki Világnap szakmai programját a hagyományoknak megfelelően idén is az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága szervezte. A hétvégére való tekintettel 2015. április 18 helyett április 20-an tartottuk az ünnepi eseményt. Örömünkre szolgált, hogy kiváló partnerre leltünk a Forster Központban és a Miniszterelnökség vonatkozó államtitkárságában. A Várkert Bazárban tartott egynapos ünnepi eseményen délelőtt a műemlékvédelem hivatalos intézményeit képviselő szervezetek vezetői tartottak köszöntő beszédet, ismertetve és tájékoztatásul szolgálva a műemlékvédelemről, mint állami feladatról, annak napirenden lévő kérdéseiről. A rendezvény alkalmából került sor az állami műemlékvédelmi és régészeti elismerések és az ICOMOS műemlékvédelmi díjainak ünnepélyes átadására.


A délutáni konferencia-program a hagyományoknak megfelelően ez évben is aktuális témát hirdetett meg. Az ICOMOS párizsi központjának ajánlása alapján 2015-ben a Műemlékvédelmi Világnap ajánlott tudományos témája a megemlékezés az ötven éve alapított szervezetről, ami alkalmat adott, hogy aktuális feladatainak változásait követve a jövő feladatairól is essék szó.

Magyarországon ennek különös aktualitást is adott az 2013-14-ben szervezett egyéves sorozat, az Örökség a jövőnek – Jövő az örökségnek program, ami az ismert szakmafejlesztési dokumentumban összegezte az egyéves sorozat tapasztalatait és javaslatait A Műemléki Világnap szakmai programjába így került ennek az anyagnak a szélesebb körű ismertetésére, a benne rejlő lehetőségek bemutatásával. Az előadások során kiemelt hangsúlyt kapott a társadalmi változásokra visszavezethetően a szakmai megújulás szükségessége és a műemlékvédelem társadalmasításának fontossága.

2014-ben az Örökség a jövőnek - Jövő az örökségnek program záródokumentuma kitért azokra a körülményekre is, ami külső hatásként éri, illetve befolyásolja a magyar kulturális örökségvédelmi feladatokat, szemléletet és gyakorlatot. A dokumentum általános részeit angolul is megjelentette az ICOMOS MNB, így lehetővé vált, hogy  külföldi szakemberek is értékeljék a magyar dokumentumot. Így a konferencia két oldalról közelíthetett a mai magyarországi helyzethez. A külföldi előadók az európai környezet adottságait és elvárásait foglalták össze, a magyar előadók pedig ezeknek a helyi kihatásait, a szemléletváltás kérdését, a módszertan új szellemiségét elemezték.
.
Ez a kettősség egy lehetséges új nemzetközi együttműködés szükségét is felvetette. Az ICOMOS, mint nemzetközi műemlékvédelmi szervezet a regionális kérdésekkel kapcsolatban is formálhat véleményt, illetve szakmai oldalról elemezhet helyi kérdéseket. Ezzel a nemzetközi ICOMOS számára is modell értékű együttműködést mutathat fel az itt megfogalmazott lehetőség. Ez az újszerű szakmai partnerség a nemzetközi szervezet szakmai jövőjét is meghatározó feladatokat vázolhat fel. A hazai elképzelések regionális vonatkozásainak megvitatásával a magyar műemlékvédelmi szemlélet korszerűsítése is napirendre került és kerülhet a jövőben. A konferencián résztvevő  európai alelnök felkérte a Magyar Nemzeti Bizottságot, hogy az ismertetett magyar szakmafejlesztési programot mutassa be Varsóban, az európai elnökök soron következő ülésén.

A Műemléki Világnap ez évben is ráirányította a szakma, és minden érintett figyelmét a műemlékvédelem jelentőségére. Ez évben a megújuló műemlékvédelem elmélete és gyakorlata kaphat a nemzetközi együttműködéssel olyan muníciót, ami szemléletünk kedvező fejlődését eredményezheti.

A Világnapról bővebben az ICOMOS Híradó 2015. évi 2. számában olvashat.

Román András Dokumentációs Központ