Kedves Látogató!

Az oldal jelenleg megújítás alatt áll, ezért előfordulhat, hogy nem a legfrissebb információkat tartalmazza.

Kérjük jöjjön vissza később!

 

 

A több mint három évtizedes múltra visszatekintő Békési Népi Építészeti Tanácskozás mára a falvaink épített örökségének megőrzéséért küzdő szakemberek és civil erők talán legnagyobb, de mindenképpen a legnépszerűbb szakmai fórumává nőtte ki magát.

 

2016-ban kerek évfordulós, XX. tanácskozásra kerül sor, melyet

„Újratervezés – Népi építészetet csinálunk!?” címmel hirdettük meg.

 

A konferencián azt a falusi épített örökséget mutattuk be, mely nem a kontinuus házfejlődés eredményeként jött létre, hanem építészek tervei alapján keletkezett. A szokásosan nagy érdeklődés mellett zajló Tanácskozáson 22 előadás hangzott el, melyek közelebb vitték a szakmai közönséget népi építészetünk és a mesterségesen előállított falusi építészet lényegi különbségeinek megfogalmazásához. A program rámutatott arra is, hogy a kisebb léptékű lakóépületek tervezéséhez is milyen alapos építészeti felkészültségre van, illetve lenne szükség, s hogy vidéki környezetben nem születnek jó épületek a népi építészeti gyökereink ismerete nélkül.

 

A Tanácskozás keretében szervezett tanulmányúton a Belényesi-medence, a Fekete-Körös menti települések műemlékeit, az ott lakó nemzetiségek népi építészeti, népművészeti értékeit ismerhettük meg. A nagyváradi székhelyű Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társasággal közösen szervezett utunk során eljutottunk – többek között – Nagyszalontára, Biharrósára, Rénybe, Magyarremetére, Köröstárkányba, Várasfenesre.

 

A Tanácskozáson több elismerés átadására is sor került. A Műemléki Világnapon átadott Példaadó Műemlékgondozásért Díjat Dukrét Géza, a Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság elnöke nem vehette át. Kitüntetéséhez Tanácskozásunk adott méltó keretet.

 

A másik elismerést Népi Építészeti Szakbizottságunk 2016-ban újonnan alapította. A „Múltját őrző ház” díjjal olyan épületeket, épülethelyreállításokat kívánunk a szakma és a társadalom elé tárni, ahol a jelenkori használat, hasznosítás, és a népi építészeti értékek megőrzése kiemelkedő színvonalon valósult meg. Célunk a népi építészeti emlékek példaképként történő, széleskörű ismertté tétele. A 2016-ban először meghirdetett pályázatra 39 érvényes pályamű érkezett, s nagy örömünkre, nem csak a mai Magyarország területéről, hanem Erdélyből és a Felvidékről is. Közülük három nyertes épületet hirdettünk, melyek tulajdonosai a XX. Békési Népi Építészeti Konferencián vették át a díjat, a jelképes házkulcsot, és további ajándékként részt vehettek a szakmai konferencia teljes programján.

 

A hagyományoknak megfelelően a Békési Tanácskozásra tanulmánykötetbe szerkesztve megjelentettük az előző, a 2014-es, a Hol tart ma? a népi műemlékvédelem címmel szervezett békési konferencián elhangzott előadásokat. Ezen túl közreműködtünk más ICOMOS kiadványok – pl. az ICOMOS-díjas helyreállításokat tartalmazó 2. kötet –létrejöttében is.

 

A kerek évfordulók visszatekintésre ösztönöznek, a XX. Tanácskozás alkalmából szembesültünk azzal, hogy a korábbi konferenciákon elhangzott előadások szövegei, a tanulmányok milyen nehezen elérhetőek. Több tanácskozásról nem is jelent meg tanulmánykötet, kéziratok is csak hiányosan maradtak fenn. A fellelhető kiadványokat, konferenciaköteteket, kéziratokat, hanganyagokat… összegyűjtöttük és digitalizáltuk. Ennek eredményeként a Békési Tanácskozások szakmai anyagai elektronikus formában is elérhetővé vált. Az elkészült 150 DVD – terveink szerint – a következő tanácskozásokon a konferenciacsomagot gazdagítja.

 

A Békési Népi Építészeti Konferencia megrendezése azért rendkívül fontos, mert a több évtizedes folyamat eredményeként a műemlékes szakmai körök, a hivatásos szakemberek, a civil szervezetek és az amatőr műemlék barátok egyaránt számítanak az újabb találkozókra és szakmai tapasztalatcserére. A konferencia így az ICOMOS és azon belül a Népi Építészeti Szakbizottság elválaszthatatlan része, a működésének egy olyan alappillére, amelyen keresztül eleget tud tenni egy olyan társadalmi elvárásnak, amely nem más, mint a nemzeti kultúránk egy nagyon sérülékeny részének a megmentése. Az előadássorozatokon felvázolt hazai és nemzetközi tapasztalatok elősegítik nemzeti kultúránk fontos szeletének megmentését, XXI. századi továbbörökítését. A módszerek és a jó gyakorlatok bemutatása ösztönözheti nemcsak a tervező építészeket, diákokat, hallgatókat, de a tulajdonosokat, a falusi közösségeket építészeti örökségük megőrzésére.

 

A tanulmányi kirándulásunk során is megtapasztalhattuk, hogy a Kárpát-medence még mindig bővelkedik hagyományos népi építészeti kultúrában, melynek letéteményesei a védett műemlékek, a tájházak és a helyi védett elemként regisztrált épületek, szakrális emlékek és egyéb építmények. Tapasztaltuk, hogy ezen épületek jelentős része önkormányzatok, civil szervezetek és – zömében – magánszemélyek tulajdonában, kezelésében vannak. A helyreállításuk és fenntartásuk mögött mindig megjelenik az önkéntesség, a rendszeres munka, a helyi foglakoztatás, a közösségek ereje és az identitástudat – mely utóbbi kiemelkedő jelentőségű a szórvány magyar falvakban.

 

Az elmúlt évtizedek tapasztalatai azt mutatják, hogy tevékenységünk nem generáció-kötött, az egyre több diák, hallgató érdeklődése is mutatja a Békési Népi Építészeti Konferenciák eredményességét. A konferenciáról rendszeresen megjelenő kötetek pedig a népi építészettel foglalkozó szakirodalmat gazdagítják, melyekből kutatók és laikusok egyaránt értesülhetnek a terület legújabb eredményeiről.

 

A Tanácskozás szervezése, szakmai kidolgozása, a konferenciakötet szerkesztése, továbbá a Szakbizottság tevékenysége mind önkéntes munkával valósul meg: az ország különböző területein, továbbá az országhatáron túl élő és dolgozó szakemberek, partnerek, valamint a szűkebb régió helyi „aktivistáinak” önkéntessége szolgáltatja működésünk sikeres alapját.

 

Programjaink megvalósítása során a helyi kínálatot preferáljuk: helyi termékek számára biztosítunk bemutatkozást, helyi csoportok kapnak fellépési lehetőséget, megváltozott munkaképességűeket foglalkoztatóktól rendeljük a konferenciacsomagot… Mindezzel a térség munkaerő megtartásához, a foglalkoztatás fenntartásához is hozzájárulunk.

A Tanácskozás támogatói: Nemzeti Kulturális Alap és Békés Város, Békés Megyei Építész Kamara

A program itt tölthetől le.
A jelentkezési lap itt tölthető le.

Román András Dokumentációs Központ