Kedves Látogató!

Az oldal jelenleg megújítás alatt áll, ezért előfordulhat, hogy nem a legfrissebb információkat tartalmazza.

Kérjük jöjjön vissza később!

„ Ahogy múltak az évek, fokozatosan lépett nem hátrább, hanem távolabb, hogy távolabbról lássa és véleményezze ugyanazt. És mindig meglátott valami más összefüggést, mindig tudott mondani valami hasznosat, amit senki sem, és ahogy senki sem. Ez a ritka emberi tudomány csak a bölcsek tudománya, ami csak a legnagyobbakat jellemzi. Amivel foglakozott, amit szeretett, az az örökkévalóságnak szóló építészet, ahol csak a magányos műemlékvédelem tud küzdeni az értékek elmúlása ellen. Tisztelettel és szeretettel őrizzük emlékét, bölcs gondolatait, szeretetteljes alakját, hogy az emberi, a baráti értékek is megmaradjanak.”                        

Részlet az ICOMOS megemlékezéséből

 

Műemlékvédelem, felsőfokon

konferencia ÁGOSTHÁZI LÁSZLÓ DLA építész emlékére

 

A rendezvény összefoglalója:

Az ICOMOS tiszteletbeli tagjára, sok cikluson át volt alelnökére, a Tanár Úrra emlékeztünk 2018. szeptember 7-én, a FUGÁ-ban megtartott konferencián.

A közismerten megragadó személyiséget, a településtervezés és a műemlékvédelem szinte minden szakterületével magas színvonalon foglakozó építészt és munkásságát idéztük a délelőtti programban.

Winkler Barnabás házigazdaként köszöntötte a jelenlévőket, majd az ICOMOS, a MUT és a BME képviseletében Nagy Gergely, Körmendy Imre és Mezős Tamás köszöntötte a konferencia résztvevőit. A műemlékvédelmi és az urbanisztikai szakmai civil szervezetben, és a Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki Karán a műemlékvédelmi szakképzésben egyaránt meghatározó volt a szerepe. 

A konferenciának az volt a célja, hogy Ágostházi László munkásságának jelentősége teljes mélységében vonuljon be és váljon részévé szakmai emlékezetünknek. Sokszínű szakmai pályafutásának megfelelően kértük fel az előadókat, de nem emlékezésre, hanem emlékezetünk erősítésére.

Lőrincze Zsuzsának megadatott a VÁTI-ban, hogy együtt dolgozzon Ágostházi Lászlóval. Munkáit összegyűjtve ismertette építész tervezői pályáját.

Szabó László a Tanár Urat mutatta be, aki sajátos humorral vezette rá az Ybl-s hallgatók generációit a műemlékvédelem tudományára.

Mezős Tamás a szakmérnök képzésben vállalt közismert szerepét is ismertetve az óbudai római romemlékek építésztervezőjét mutatta be.

Nagy megtiszteltetésnek vettük, hogy Ágostházi László felesége, Eördögh Éva is szerepet vállalt a programban. Az évtizedekig megjelenő építészekről szóló adattárról beszélt, miközben - a szerkesztésében megjelent - az erről szóló könyvet is bemutatta.

Körmendy Imre, a MUT elnöke a városléptékben gondolkodó építészt mutatta be. Jellemző adalék, hogy nem sikerült kinyomozni, hogy mióta volt aktív tagja a szervezetnek, de mindenki tudta, hogy ősidők óta volt meghatározó egyéniség a településtervezés területén is. Az ICOMOS tagságát is hasonló természetesség jellemezte.

Fejérdy Tamás mintha a szervezet teljes történetéről beszélt volna, pedig Ágostházi László szerepvállalásáról tartott előadást. Minden jelentősebb programnak aktív részese volt. Érdemes lesz egy következő Híradóban a teljes előadást is közzétenni, mert ebből a Magyar Nemzeti Bizottság történetének szakmai munkája is megismerhető.

Zádor Judit az egyik legkedvesebb munkájának körülményeit ismertette. A ma látható pesti városfal maradványainak bemutatása jellemzően Ágostházi László érdeme.  A több évtizedig tartó következetes aprólékos munka eredménye az, ami született. A feladatot örökölte, kiteljesítette, épületről-épületre küzdve azért, hogy összefüggésében is láthatóvá váljék Pest történetének települési összefüggéseket is bemutató fontos maradványa.

A délutáni program szerint e helyszíneket kerestük fel. Zádor Judit régész vezetésével láthattuk a nagyszerű építészeti elképzelés megvalósulását, és szomorkodhattunk azon, hogy helyenként milyen elhanyagolt állapotban van e páratlan érték.

Ágostházi László munkásságának a megbecsülését is jelentené, ha máig korszerű elképzelése szerint tehetnénk gondozott közkinccsé fővárosunk fontos építészettörténeti emlékét.

Ágostházi Lászlóra mint a magyar műemlékvédelem kiemelkedő alakjára emlékeztünk. Munkássága történelemmé vált. Ha valóban igaz, hogy az élet tanító mestere a történelem, akkor Ágostházi tanár úr, aki immár ennek is részévé vált, a jövő generáció számára is Tanár Úr marad, addig biztosan, amíg él a műemlékvédelem emlékezete. Ezt szolgálta a konferencia, ennek megőrzését kapta feladatul a nagyszámú közönség.

 

Nagy Gergely

 

Az eseményről az ICOMOS Híradó 2018/5. számában jelent meg cikk.

 

 

 

Rendezvény részletes programja:

 

 

Minden érdeklődőt tisztelettel várunk a Műemlékvédelem, felsőfokon konferencia Ágostházi László DLA építész emlékére szervezett emlékkonferenciára.

 

Helyszín: FUGA (Bp., V. kerület Petőfi S. u. 5.)

Időpont: 2018. szeptember 7. péntek 09.30-tól

Részvételi díj: 1.500,-Ft., amely a délelőtti és a délutáni szakmai programon kívül az ebédet is tartalmazza. A részvételi díj a helyszínen fizetendő.

 

A programot alábbiakban olvashatják.

 

Köszönjük, hogy részvételével megtiszteli az emlékkonferenciát!

 

A program támogatója: Nemzeti Kulturális Alap

 

„ Ahogy múltak az évek, fokozatosan lépett nem hátrább, hanem távolabb, hogy távolabbról lássa és véleményezze ugyanazt. És mindig meglátott valami más összefüggést, mindig tudott mondani valami hasznosat, amit senki sem, és ahogy senki sem. Ez a ritka emberi tudomány csak a bölcsek tudománya, ami csak a legnagyobbakat jellemzi. Amivel foglakozott, amit szeretett, az az örökkévalóságnak szóló építészet, ahol csak a magányos műemlékvédelem tud küzdeni az értékek elmúlása ellen. Tisztelettel és szeretettel őrizzük emlékét, bölcs gondolatait, szeretetteljes alakját, hogy az emberi, a baráti értékek is megmaradjanak.”                        

Részlet az ICOMOS megemlékezéséből

 

Műemlékvédelem, felsőfokon

konferencia ÁGOSTHÁZI LÁSZLÓ DLA építész emlékére

 

Helyszín: FUGA – Budapesti Építészeti Központ, Budapest, Petőfi Sándor u. 5,

Időpont: 2018. szeptember 7-én, péntek

 

PROGRAM

Levezető elnök:        Nagy Gergely

09.00 – 09.30            Regisztráció

09:30 – 10:00           Köszöntések, bevezető gondolatok:

  • Nagy Gergely (ICOMOS)
  • Winkler Barnabás (FUGA)
  • Körmendy Imre (MUT)
  • Mezős Tamás (BME)

 

10:00 – 12.30           Délelőtti szakmai program:

 

10:00 – 10:20           Lőrincze Zsuzsa:     
Műemlékhelyreállítások az időben – Ágostházi László munkáin keresztül

 

10:20 – 10:40           Szabó László:                      

Tanítható a műemlékvédelem? –  Ágostházi László, a tanár úr

 

10:40 – 11:00           Mezős Tamás:         
A Flórián téri római emlékek bemutatásának jelentősége

                                    Ágostházi László munkásságában

 

11:00 – 11:20           Ágostháziné Eördögh Éva:
Építészeti, műemlékvédelmi évfordulók –Ágostházi László élő hagyatéka

11:20 – 11:40           Körmendy Imre:      
Ágostházi László és a város

11:40 – 12:00           Fejérdy Tamás:       
Ágostházi László, az ICOMOS örökös tagja

12:00 – 12.30           Zádor Judit:             
A pesti városfal, mint műemlék – bevezető a délutáni helyszínlátogatáshoz

12:30 – 13.30           Szendvicsebéd

13:30 – 16:30           A pesti városfal – helyszínlátogatás                                                                    Szakmai vezető: Zádor Judit

 

Román András Dokumentációs Központ