Kedves Látogató!

Az oldal jelenleg megújítás alatt áll, ezért előfordulhat, hogy nem a legfrissebb információkat tartalmazza.

Kérjük jöjjön vissza később!

Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság

„Példaadó Műemlékgondozásért” díjat 2013-ban először 3 díjazottnak adta át a Műemléki Világnapon. 

1) Tápiószőlős Hollandi-ház
Az 1920 körül Török József által épített népi-szecessziós kúria építéstörténetéről szinte semmit nem talált a kutatás. A kúria feltehetően a szőlőbirtok fő épülete volt, mely az 1930-as években az uradalmi élet központja lett. 1945 után továbbra is a majorság központi épületeként szolgált. 1985-ben kapott az épületegyüttes műemléki védettséget, mégis az ezredfordulóra az akkor már magántulajdonú majorság épületei életveszélyessé váltak. A tetőzet, a födémek beszakadtak, könnyező házigomba támadta meg az épületet, végső pusztulás fenyegette. 2007-ben az új tulajdonos, a Ganz ÁSZ Kft lehetőséget látva a majorság felélesztésében, az eredeti funkció megtartásával közösségi-idegenforgalmi célra hasznosította az épületeket a villaépület megmentése érdekében.
Az épület környezete igazodik az eredeti állapothoz, a funkcióhoz. A mellette álló magtárból rendezvényházat, a melléképületből szálláshelyet alakítottak ki. A területen egy ökumenikus kápolna is épült.
A műemlék szakszerű helyreállítását követően a Tulajdonos komplex szemléletének köszönhetően alkalmas programmal és a hely eredeti funkciójához is illő, mai igényeket szolgáló ajánlattal tartja fenn a műemlék együttes iránti érdeklődést, visszaadva a településhálózatban elfoglalt hajdan volt rangot. Egy műemlék megőrzésének előfeltétele, hogy a helyreállítást követően a fenntartás, és az üzemeltetés az épület eredeti értékeihez alkalmazkodó szemléletet képviseljen. 
A műemlék felújításáért, környezetének alkalmas megújításáért és az azzal összhangban lévő fenntartás szemléletéért az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Példaadó Műemlékgondozás díjban részesíti a tápiószőlősi Hollandi-ház üzemeltetőjét, a Ganz ÁSZ Kft-t.

2) Nagyapám háza mester-inas program
A Falufejlesztési Társaság dolgozta ki a „Nagyapám Háza” mester-inas minta programot a népi építészet iránt érdeklődő és elkötelezett középiskolások, egyetemisták, főiskolások számára. A program célja, a tradicionális építőmesteri munkák megismertetése, összehozva a népi építészet értékei iránt érdeklődő fiatalokat és azokat az építkezőket, akik a népi épületek állagmegóvását végzik. A Falufejlesztő Társaság képzési programja során kihaló félben lévő mesterségek szakismeretének továbbéltetése a cél. Fogadó mesterek és érdeklődő fiatalok kerülnek kapcsolatba egymással. A kiválasztott fiatalok mester-inas rendben 4 hetes képzésben sajátíthatják el gyakorlatban a népi építőmesteri technológiákat, a mesterek így adják át tudásukat a fiataloknak.
A régi mesterségek továbbörökítésért szervezett program megvalósításáért az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság példaadó Műemlékgondozási díjban részesíti a Falufejlesztési Társaságot.

3) Terény település-megújulási program
Terény Nógrád megye települése, ahol a településrend megőrizhette régi arcát. Számos épület a palóc vidék népi építészetére jellemző érték hordozója. A 2002-ben készült rendezési terv fektette le a helyi védelem alapjait, fogalmazta meg a településszerkezet, a településkép védelmét és ennek eszközrendszerét. Ennek alapján mind az újonnan épülő házak mind a régiek a település értékeit tisztelve, a jellegzetes építészeti jegyeket megújítva, illetve megőrizve épültek vagy újultak meg.
2004-ben 105 épület került helyi védelem alá. A lakosság a megkötéseket a rossz állagú épületek felújítására elnyerhető pályázat révén nem kényszerként élte meg, hanem értékeik biztos védelmeként. Példaadó együttműködés alakult a tulajdonosok és az önkormányzat között. Az önkormányzat készíttette a terveket, kiviteleztetett, a tulajdonosok pedig gondozzák a felújított épületeket. Tudatosan olyan új funkciók kerültek a régi épületekbe, amelyek a helyben élő, hiteles ember tudásából fakadnak így a település kulturális élete, szellemisége is a régi értékek alapjain sikeresen megújult. 
A település értékmentő megújulása segítségével a hagyományos kultúra felélesztéséért és élővé tételéért az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Műemlékgondozási díjban részesíti Terény község önkormányzatát.

Román András Dokumentációs Központ