Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága – mint a műemlékvédelem legnagyobb nemzetközi civil szervezetének magyar tagja – a nemzetközi célkitűzésekkel összhangban folyamatosan azon fáradozik, hogy a társadalom minden tagjának és szervezetének figyelmét felhívja az építészeti és kulturális örökség valamennyi elemének folyamatos és szakszerű gondozására megőrzésük és továbbörökítésük érdekében.

E törekvésekkel összhangban az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága 2006-ban elhatározta, hogy minden évben Műemlékvédelmi Citrom-díjjal illeti az általa legkevésbé sikeresnek, leginkább elhibázottnak ítélt műemlék helyreállításokat.

A díjazott nevét minden évben a Nemzetközi Műemléki Világnap alkalmából (április 18.) az ICOMOS MNB elnöke hirdeti ki.

2018. április 18-án, a Műemléki Világnapon Műemlékvédelmi Citrom-díjban részesültek:

1) Budapest, VIII. kerület, Benyovszky Móric utca 42. számú lakóház lebontása
     laudáció  ,  képek

2) Vác, Március 15. tér 7-9. irgalmasrendi kápolna
     laudáció  ,  képek 

3) Wekerle-telepi óvodák ablakcseréje
     laudáció  ,  képek

Román András Dokumentációs Központ